XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, Olomouc

 
Úvodní slovo

 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

 

je nám ctí pozvat vás na XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se pořádá ve dnech 17.–19. září 2020 pod záštitou České oftalmologické společnosti Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Chystáme pro Vás bohatý odborný program, jehož hlavními tématy budou onkologická onemocnění oka a orbity, okuloplastická chirurgie a také prezentace špičkových výkonů očních chirurgů v bloku „To nejlepší z videofestivalů“. Nebudou ale chybět i veškeré další subspecializace oftalmologie. V jednotlivých blocích budeme klást důraz na diskuze a sdílení zkušeností.

 

Sjezd se po čtyřech letech vrací do hotelu Clarion Congress Hotel, který poskytuje ve velmi moderních prostorách důstojné prostředí pro tuto prestižní akci. Výhodou pro účastníky sjezdu je i skutečnost, že se hotel nachází v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží.

 

Srdečně zveme i všechny zdravotní sestry a nezdravotnické pracovníky, kteří se podělí o své odborné zkušenosti v Regionálním centru Olomouc vzdáleném od Clarion Congress Hotelu pouhých pár kroků.

 

K neformálním diskuzím a přátelským setkáním přispěje společenský program, který chystáme s typickou hanáckou pohostinností. Podzimní Olomouc vás naláká k procházkám ve vyhlášených parcích a kolem barokních i novodobých kašen, kterými je město vyhlášené. Určitě se zastavte i u sloupu Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

Užijte si sjezd s námi.

 

Za organizační tým                  

 

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

prezidentka sjezdu

Oční klinika LF UP a FN Olomouc   

Termín konání
17.09.2020 - 19.09.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc - lékařská sekce
Jeremenkova 36
Olomouc

Regionální centrum Olomouc - sesterská sekce
Jeremenkova 40B
Olomouc
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Pod záštitou
prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

Ladislava Oklešťka
Hejtmana Olomouckého kraje
Prezident sjezdu
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Vědecký výbor sjezdu
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
Bc. Ivana Marešová
Organizační výbor
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Hrevuš Michal, FEBO
Lenka Strejčková
Bc. Ivana Marešová
Soňa Lajčíková
Témata
To nejlepší z videofestivalů - sympozium
Onkologická onemocnění oka a orbity - sympozium
Okuloplastická chirurgie – sympozium

OKRUHY PŘEDNÁŠEK
1. Katarakta
2. Refrakce a refrakční chirurgie
3. Glaukom
4. VPMD
5. Okluze a diabetická retinopatie
6. Sítnice a sítnicová chirurgie
7. Rohovka
8. Uveitidy
9. Strabismus a pedooftalmologie
10. Orbita a neurooftalmologie
11. Traumatologie
12. Plastická chirurgie
13. Kazuistiky
14. Varia
15. Posterová sekce
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU SJEZDU
REGISTRACE – Clarion Congress Hotel Olomouc
středa 16.09.2020 15.00 – 20.00
čtvrtek 17.09.2020 07.00 – 18.30
pátek 18.09.2020 07.00 – 18.30
sobota 19.09.2020 08.00 – 13.30

LÉKAŘSKÝ SJEZD - Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 17.09.2020 08.30 – 18.00
pátek 18.09.2020 08.00 – 18.00
sobota 19.09.2020 09.00 – 13.00

SESTERSKÁ SEKCE – Regionální centrum Olomouc
pátek 18.09.2020 09.00 – 16.30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 16.09.2020 15.00 – 19.30
čtvrtek 17.09.2020 07.00 – 17.30
pátek 18.09.2020 07.00 – 17.30
sobota 19.09.2020 08.30 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA – Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 17.09.2020 08.00 – 18.00
pátek 18.09.2020 08.00 – 18.00
sobota 19.09.2020 08.30 – 13.00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.