XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 26.09.2019 - 28.09.2019, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi pozvat Vás na XXVII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 26. - 28. 9. 2019 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Naším cílem je připravit pro Vás setkání v příjemném prostředí s kvalitním odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu budou onemocnění a chirurgie rohovky, současná problematika ambulantní oftalmologie a onemocnění sítnice a sklivce, nicméně okruhy přednášek i posterové sekce obsáhnou oftalmologii v celé šíři.
 
Těším se s Vámi na viděnou v Hradci Králové

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
Přednostka Oční kliniky LF a FN v Hradci Králové

Termín konání
26.09.2019 - 28.09.2019
Místo konání
Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF a FN, Hradec Králové
Prezident sjezdu
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky LF a FN, Hradec Králové
Vědecký výbor
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO - předsedkyně
prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. Dr. Frederik Raiskup, Ph.D., FEBO
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
Organizační výbor sjezdu
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
prim. MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D.
MUDr. Libor Hejsek, PhD., FEBO
Daniela Jelínková
Charlotte Brunnerová
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY - obdrží potvrzení o účasti.