XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 13.09.2018 - 15.09.2018, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi ctí pozvat Vás jménem organizačního výboru na XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 13. - 15. 9. 2018 v prostorách kongresového centra Clarion v Praze. Spolupořadatelem sjezdu je Oční klinika FNKV a 3. LF UK. Věřím, že se podaří připravit atraktivní odborný program.

 

Jako hlavní témata jsme zvolili 1. Moderní trendy v oftalmologii, kde bychom rádi představili současné nejmodernější diagnostické a terapeutické postupy v jednotlivých oblastech oftalmologie, dále 2. Současná problematika ambulantní oftalmologie, kterou bychom rádi věnovali praktickým aspektům práce terénních oftalmologů a konečně 3. Onemocnění makuly, která v současné době představují podstatnou část práce na klinických pracovištích. 

 

Kromě odborného programu představuje sjezd vždy také vítanou příležitost k neformálním setkáním, osobním diskusím a výměně zkušeností. Doufám, že i v tomto ohledu naplní sjezd Vaše očekávání a setkáme se v Praze v období končícího léta.

 

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

Přednosta oční kliniky FNKV a 3. LF UK

Termín konání
13.09.2018 - 15.09.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33
Praha 9 - Vysočany
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika FNKV a 3. LF UK
Prezident sjezdu
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
přednosta Oční kliniky FNKV a 3. LF UK
Vědecký výbor sjezdu
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA – předseda
prof. MUDr. Rudolf Autrata, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
Organizační výbor sjezdu
MUDr. Renata Brunnerová, Ph.D.
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D, FEBO
Bc. Zuzana Ludvíková
MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D
prim. MUDr. Miroslav Veith
Témata
Hlavní témata:
Moderní trendy v oftalmologii
Současná problematika ambulantní oftalmologie
Onemocnění makuly

Okruhy přednášek:
1. Katarakta
2. Refrakce
3. Glaukom
4. Sklivec a sítnice
5. Rohovka
6. Uveitidy
7. Pedooftalmologie
8. Orbita a neurooftalmologie
9. Traumatologie
10. Onkologie
11. Plastiky
12. Kazuistiky
13. Varia
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
Harmonogram programu sjezdu
REGISTRACE
středa 12.9.2018 15:00 - 20:00
čtvrtek 13.9.2018 07:00 - 18:10
pátek 14.9.2018 07:30 - 18:10
sobota 15.9.2018 08:30 - 14:00

LÉKAŘSKÝ SJEZD
čtvrtek 13.9.2018 08:30 - 18:00
pátek 14.9.2018 08:30 - 18:00
sobota 15.9.2018 09:00 - 13:15

SESTERSKÁ SEKCE
pátek 14.9.2018 09:00 - 17:30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 12.9.2018 15:00 - 19:30
čtvrtek 13.9.2018 07:00 - 17:30
pátek 14.9.2018 07:30 - 17:30
sobota 15.9.2018 08:30 - 11:00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
čtvrtek 13.9.2018 08:00 - 18:00
pátek 14.9.2018 08:00 - 18:00
sobota 15.9.2018 08:30 - 13:00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.