Výroční kongres České neurochirurgické společnosti , 04.11.2020 - 06.11.2020, Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice byla akce v daném termínu zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se bude konat 4.-6. 11. 2020 v hotelu Atlantis v Brně. Neurochirurgie je obor, který je úzce spjatý s mezioborovou spoluprací s cílem dosáhnout co nejlepší kvality života našich pacientů. Proto jsme pro letošní rok rozšířili tradiční témata o ta, která vyžadují mezioborovou spolupráci, jako je funkční neurochirurgie a multimodální monitorace. Věřím, že tím přilákáme i spolupracovníky z nám blízkých oborů, což nepochybně obohatí diskuzi. Jsem přesvědčen, že nejen zaměření kongresu a účast pozvaných zahraničních hostů, ale také umístění akce poblíž brněnské přehrady dodá kongresu atraktivitu a bude zárukou příjemně stráveného času.

Těšíme se na setkání s Vámi

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

přednosta Neurochirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně

Termín konání
04.11.2020 - 06.11.2020
Místo konání
Hotel Atlantis
Rozdrojovice 177
Brno-venkov
Pořádá
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Prezident kongresu
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA – přednosta Neurochirurgické kliniky FNUSA v Brně
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Klener
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Organizační výbor
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D.
MUDr. Dušan Hrabovský, Ph.D.
MUDr. Hana Valeková
MUDr. Peter Solár
MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.
MUDr. Čeněk Šilar, MBA
Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.
Mgr. Lenka Pavlíková
Bc. Lenka Hanáková
Magda Krčmářová
Témata
LÉKAŘSKÉ A SESTERSKÉ SEKCE
Neuroonkologie
Funkční neurochirurgie
Multimodální monitorace a kvalita života pacientů
Hydrocefalus
Spondylochirurgie
Varia
Časový harmonogram
4. 11. 2020 – středa
11.00 – 18.00 Registrace
12.00 – 12.30 Uvítací coffee break
12.30 – 18.00 Odborný program – lékařská sekce
18.00 – 19.00 Zasedání výboru společnosti
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

5. 11. 2020 – čtvrtek
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
08.30 – 12.00 Odborný program – sesterská sekce
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 18.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 18.00 Odborný program – sesterská sekce
20.00 – 01.00 Společenský večer

6. 11. 2020 – pátek
08.00 – 13.00 Registrace
08.30 – 13.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.