XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY, 04.11.2020 - 06.11.2020, Ostrava

 
Úvodní slovo

Milá kolegyně, vážený kolego.

Srdečně Vás zveme na neonatologické dny do Ostravy. Ostrava jako průmyslové město se značně změnila, již není jenom „ocelovým srdcem“ republiky, ale může nabídnout i celou řadu kulturních či vzdělávacích akcí – např. velmi známý hudební festival Colours of Ostrava. Podobný názvem -  Colours of sepsis  - je mezinárodně uznávaný kongres zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty v dětské i dospělé medicíně.

Letošní neonatologické dny se budou zabývat jak fyziologickým, tak jakkoliv problematickým novorozencem, zaměříme se na hypoxii a hypotermii, parenterální a enterální výživu, infekce, ATB strategii, stabilizací novorozence na porodním sále.

Presympozium, zaměřené na kůži novorozence, se uskuteční v prostorech Dolní oblasti Vítkovic, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je reprezentativní částí Ostravy.

Pevně doufáme, že se Vám v Ostravě bude líbit a strávený čas zde přinese spousty nových poznatků.

 MUDr. Hana Wiedermannová
primář Oddělení neonatologie FN Ostrava

Termín konání
04.11.2020 - 06.11.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Oddělení neonatologie FN Ostrava
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Jan Malý, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Hana Wiedermannová a kolegové Oddělení neonatologie FN Ostrava
Témata
Lékařská sekce
1. Hypoxie, hypotermie novorozence
2. Parenterální a enterální výživa
3. Infekce novorozence, ATB terapie
4. Stabilizace novorozence na porodním sále
5. Fyziologický novorozenec
6. Varia

Sesterská sekce
1. Prevence infekce
2. Péče o kůži novorozence
3. Péče o fyziologického novorozence
4. Novorozenec na porodním sále
5. Kazuistiky
6. Varia
Časový harmonogram
STŘEDA 4. 11. 2020
12.00 – 18.00 hodin Registrace
13.30 – 16.30 hodin Sympozium – VÝSLEDKY NEONATOLOGICKÉ PÉČE V ČR ZA ROK 2019
17.00 – 18.00 hodin Presympozium – Kůže novorozence
18.30 – 21.30 hodin Uvítací koktejl

ČTVRTEK 5. 11. 2020
07.00 – 18.30 hodin Registrace
08.00 – 08.30 hodin Zahájení kongresu
08.30 – 18.30 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
08.30 – 18.00 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
10.45 – 11.30 hodin Workshop – praktický nácvik používání programu Nutrium pro výpočet nutričních potřeb novorozenců
12.00 – 13.30 hodin Oběd
12.00 – 13.30 hodin Panelová diskuze nad klinickými případy indikace k řízené hypotermii, aEEG
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer

PÁTEK 6. 11. 2020
08.00 – 13.30 hodin Registrace
08.30 – 13.30 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
09.00 – 13.00 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
13.30 hodin Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.