XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY, 06.11.2019 - 08.11.2019, Olomouc

 
Úvodní slovo

Termín konání
06.11.2019 - 08.11.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Novorozenecké oddělení FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Josef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Jan Hálek Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. a kolegové
Témata
Lékařská sekce
Farmakologie, anestezie a analgezie
Neinvazivní monitorace na JIRP
Screening. Obecné principy a návrhy v neonatologii
Paliativní péče v neonatologii
Některé kontroverzní otázky v péči o fyziologické novorozence
Evropské standardy EFCNI v péči o novorozence
Varia

Sesterská sekce
Komunikace s rodiči
Komunikace ve zdravotnickém týmu
Komplexní ošetřovatelské postupy v neonatologii
Multidisciplinární spolupráce v perinatologickém centru
Etika a právo ve zdravotnictví
Varia

Workshopy
Resuscitace
LISA
Problémová komunikace v týmu
Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
Časový harmonogram
STŘEDA 6. 11. 2019
12.00 – 18.00 hodin Registrace
13:00 – 14:45 hodin Workshop resuscitace novorozence
15:00 – 17:00 hodin Workshop resuscitace novorozence
17.30 – 19.30 hodin Presympozium
19.30 – 23.00 hodin Uvítací večer

ČTVRTEK 7. 11. 2019
07.30 – 17.15 hodin Registrace
08.30 – 09.00 hodin Zahájení kongresu
09.00 – 17.00 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
09.00 – 17.00 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
17.30 – 19.00 hodin Doprovodný program
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer

10:00 – 11:30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory (workshop)
14:00 – 15:30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory (workshop)

PÁTEK 8. 11. 2019
08.00 – 13.15 hodin Registrace
09.00 – 13.00 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
09.00 – 13.00 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE

09:00 – 10:30 hodin Problémová komunikace v týmu (workshop)
13.00 hodin Zakončení kongresu
13.10 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Obdrží potvrzení o účasti.