VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí, 25.09.2018 - 27.09.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 25.- 27. září 2018 v Ústí nad Labem. Kongres bude pořádán v roce 50. výročí založení samostatné České neurochirurgické společnosti, rádi bychom společně s Vámi oslavili též 50 let od založení neurochirurgie v Ústí nad Labem Z. Malým v roce 1968.

Odborný program kongresu se bude skládat z lékařské i sesterské sekce.

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským zážitkem.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem

 

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s. a předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

Termín konání
25.09.2018 - 27.09.2018
Místo konání
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasterurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Prezident kongresu
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - Přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s. a předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

ČLENOVÉ
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
prim. MUDr. Vladimír Chlouba
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Klener
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Organizační výbor
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
MUDr. Ivan Humhej
MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D.
MUDr. Martin Bolcha
MUDr. Alberto Malucelli
Témata
■ Multimodální monitorace a elektrofyziologická monitorace v neurochirurgii
■ Neuroonkologie - multidisciplinární spolupráce a kvalita života
■ Léčba aneuryzmat a AVM mozku
■ Chirurgické a endovaskulární metody v léčbě mozkové ischemie
■ Spondylochirurgické výkony u pacientů ve vyšším věku
■ Onemocnění kraniocervikálního přechodu a horní krční páteře
■ Chirurgie hlavových a periferních nervů
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
25. 9. 2018 - úterý
11:00 – 18:00 Registrace
12:00 – 12:30 Uvítací coffee break
12:30 – 17:30 Odborný program - lékařská sekce
17:30 – 18:30 Zasedání výboru společnosti
19:00 – 21:00 Uvítací koktejl

26. 9. 2018 - středa
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 02:00 Společenský večer

27. 9. 2018 - čtvrtek
08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 13:00 Odborný program – lékařská a sesterská sekce
13:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.