VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí, 08.11.2017 - 10.11.2017, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na další ročník Výročního kongresu České neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 8.- 10. listopadu 2017 v Praze. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry.

 

Do programu jsme zařadili komplikace, které jsou nechtěnou, ale nevyhnutelnou součástí naší práce. Komplikace přinášejí nepříjemnosti a utrpení pacientům a jejich rodinám, pro nás jsou zdrojem nepříjemných pocitů, obav a stresu. Mají v sobě však paradoxně i pozitivum-mohou být zdrojem poučení, často daleko hlubšího než řada úspěchů. Pojďme se proto navzájem obohatit o to, co nám komplikace přinesly co jsme si z nich vzali!

 

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Praze

 

MUDr. Jan Klener

primář Neurochirurgického oddělení, Nemocnice Na Homolce

Termín konání
08.11.2017 - 10.11.2017
Místo konání
OREA Hotel Pyramida
Bělohorská 24, Praha 6
Pořádá
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
Prezident kongresu
MUDr. Jan Klener - primář Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce
Zvaní hosté
prof. Ali F.Krisht, MD FACS
prof. Evandro de Oliveira, MD
Mgr. et Mgr. Marek "Orko" Vácha, Ph.D.
Ing. arch David Vávra
Vědecký výbor
PŘEDSEDA:
prim. MUDr. Jan Klener

ČLENOVÉ VĚDECKÉHO VÝBORU:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fidler, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Příbáň, Ph.D.
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Organizační výbor
PŘEDSEDA:
MUDr. Jan Šroubek

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
MUDr. Roman Kučera
MUDr. Katarína Pešková
MUDr. Luděk Prokop
MUDr. Stefan Raev
MUDr. Oldřich Šoula
MUDr. Veronika Štěpánová
MUDr. František Remeš
MUDr. Lukáš Tittelbach
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
- Operační přístupy
- Funkční neurochirurgie
- Komplikace a prohry v neurochirurgii – zdroj poučení
- Nové postupy v léčbě degenerativního onemocnění páteře
- Nádory páteře a míchy

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
- Nitrolební krvácení
- Stabilizační výkony na páteři
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU

8. 11. 2017 - středa
11:00 – 18:00 Registrace
12:00 – 12:30 Uvítací coffee break
12:30 – 17:30 Odborný program - lékařská sekce
17:30 – 18:30 Zasedání výboru společnosti
19:00 – 21:00 Uvítací koktejl

9. 11. 2017 - čtvrtek
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
18:50 – 19:20 Varhanní koncert
20:00 – 01:00 Společenský večer

10. 11. 2017 - pátek
08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 13:00 Odborný program – lékařská a sesterská sekce
13:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.