14. kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava, 10.06.2021 - 11.06.2021, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové.

 

Když jsme před více než rokem sestavovali úvodní slovo pro 14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA nikdo z nás netušil, kolik překážek, nových pravidel či změn termínů budeme muset překonat. Z původního termínu v říjnu 2020 jsme se, pod tíhou okolností, rozhodli plánované setkání posunout. Nyní jsme nesmírně potěšeni, že Vám můžeme oznámit nový termín.

14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVAs e uskuteční 10. – 11.června 2021 v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Společenský večer se bude nově konat v prostorách Kompresorovny Hornického muzea Landek Parku.

Program kongresu bude připraven v několika tematických blocích, které opět spojuje miniinvazivita operačního přístupu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi se po období určité izolace těšíme na setkání s Vámi, našimi přáteli, a věříme, že stejně důležitá jako odborná část programu bude i ta následující, společenská, na kterou dlouhodobě klademe při pořádání tohoto tradičního setkání v Ostravě patřičný důraz.

Těm z Vás, pro které je cesta do našeho regionu netradiční a ojedinělá, nabízíme po ukončení kongresu možnost strávení prodlouženého pobytu v našich kouzelných Beskydech. Pro případné zájemce bude zajištěna rezervace ubytování, možnost zahrát si golf na hřišti v Čeladné, možnost výstupu na Lysou horu či zapůjčení si elektrokol na Ostravici.

 

Těšme se na společné setkání!

 

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.,           doc. MUDr. Igor Penka, CSc.,

předseda organizačního výboru                    místopředseda organizačního výboru

Termín konání
10.06.2021 - 11.06.2021
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84
Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Pod záštitou
Hejtmana Moravskoslezského kraje
Náměstka primátora města Ostravy
Rektora Ostravské univerzity v Ostravě
Děkana Ostravské univerzity v Ostravě
Ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
Vědecký výbor
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Mgr. Hana Horelová
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
doc. MUDr.Lubomír Martínek,Ph.D.
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS
MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
MUDr. Petr Jelínek
MUDr. Ivana Slívová
Organizační výbor
Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Místopředseda: doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Témata
Miniinvazivita operačních přístupů
Časový harmonogram
10.6.2021 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 – 16.50 hodin – registrace
09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 – 11.00 hodin – BLOK I
11.00 – 11.30 hodin – Coffee break
11.30 – 12.30 hodin – BLOK II
12.30 – 13.45 hodin – oběd
13.45 – 14.05 hodin – BLOK III
14.10 – 14.50 hodin – BLOK IV
14.50 – 15.20 hodin – Coffee break
15.20 – 16.30 hodin – BLOK V
19.00 – 24.00 hodin – společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 – 16.50 hodin – registrace
09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.30 – 11.30 hodin – BLOK I
11.30 – 12.30 hodin – oběd
12.30 – 13.30 hodin – BLOK II
13.30 – 14.00 hodin – Coffee break
14.00 – 15.15 hodin – BLOK III
19.00 – 24.00 hodin – společenský večer

11.6.2021 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 – 12.00 hodin – registrace
08.30 – 09.50 hodin – BLOK VI
09.50 – 10.20 hodin – Coffee break
10.20 – 11.50 hodin – BLOK VII
11.50 hodin – zakončení kongresu, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.