14. kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava, 08.10.2020 - 09.10.2020, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

 

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA!!!, který se uskuteční 8.-9. 10. 2020 v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu v Ostravě, kde proběhne lékařská i sesterská sekce. Společenský večer pak nově přesuneme do kompresorovny hornického muzea Landek Parku.

Kongres opět pořádáme společně s kolegy z I. chirurgické kliniky LF MU a FNUSA.

Program kongresu je připraven v několika blocích, které jsou zasvěceny jednotlivým odvětvím chirurgie, a napříč tyto sekce opět spojuje miniinvazivita operačního přístupu.

Těšíme se na setkání s Vámi, našimi přáteli, a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce profesionální, tak, jak je již v Ostravě dlouhodobě zvykem, i po stránce společenské.

 

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.          prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

předseda organizačního výboru         místopředseda organizačního výboru

Termín konání
08.10.2020 - 09.10.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84
Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Pod záštitou
Hejtmana Moravskoslezského kraje
Primátora statutárního města Ostravy
Organizační výbor
Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc.
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.
Vědecký výbor
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Mgr. Hana Horelová
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS
MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
MUDr. Petr Jelínek
MUDr. Ivana Slívová
Témata
Miniinvazivita operačních přístupů
Časový harmonogram
8.10.2020 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 - 17.00 hodin – registrace
09.30 - 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 – 11.10 hodin – BLOK I
11.10 – 11.40 hodin – Coffee break
11.40 – 13.00 hodin – BLOK II
13.00 – 14.00 hodin – oběd
14.00 – 15.20 hodin – BLOK III
15.20 – 15.50 hodin – Coffee break
15.50 – 17.00 hodin – BLOK IV
19.00 – 01.00 hodin – společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 – 17.00 hodin – registrace
09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 – 12.00 hodin – BLOK I
12.00 – 13.00 hodin – oběd
13.00 – 14.30 hodin – BLOK II
14.30 – 15.00 hodin – Coffee break
15.00 – 16.45 hodin – BLOK III
19.00 – 01.00 hodin – společenský večer

9. 10. 2020 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 – 12.00 hodin – registrace
08.30 – 09.50 hodin – BLOK V
09.50 – 10.20 hodin – přestávka
10.20 – 12.00 hodin – BLOK VI
12.00 hodin – zakončení konference, předání certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 - 12.00 hodin – registrace
09.30 - 11.30 hodin – BLOK IV
11.30 hodin – zakončení sesterské sekce, předání potvrzení o účasti
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.