14. KONFERENCE O MENOPAUZE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, 13. VÝROČNÍ KONFERENCE NADACE EGONA A ANNY DICZFALUSY, 18.10.2019 - 19.10.2019, Praha

 
Úvodní slovo

Termín konání
18.10.2019 - 19.10.2019
Místo konání
Budova Autoklubu ČR,
Opletalova 29
Praha 1
Pořádá
Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP
Sekce pro otázky menopauzy ČGPS
Pod záštitou
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.– senátor Parlamentu ČR
Prezident konference
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Peter Koliba – Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Organizační výbor
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. – vědecký sekretář

Členové vědeckého a organizačního výboru
MUDr. Vanda Hořejší
MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Organizační výbor DAL
prof. Dr. György Bártfai – prezident nadace
Témata
Porodnictví a gynekologie, reprodukční zdraví
Jednací jazyk
Český a anglický
Časový harmonogram
18. 10. 2019 – PÁTEK
08.30 – 19.00 – Expozice firem
08.30 – 19.00 – Registrace
09.00 – 10.30 – Odborný program
10.30 – 11.00 – Coffee break
11.00 – 13.15 – Odborný program
13.15 – 13.30 – Přestávka

DAL (společná konference s CMAS)
13.30 – 14.45 – ESMYA Symposium/Lunch Symposium nebo Přestávka
15.00 – 16.45 – Bestowal ceremony and Keynot lecture
16.45 – 17.00 – Coffee break
17.00 – 18.45 – Scientific session 1
20.00 – Společenský večer

19. 10. 2019 - SOBOTA
DAL (společná konference s CMAS)
08.00 – 14.00 – Registrace
08.00 – 14.00 – Expozice firem
08.30 – 10.45 – Scientific session 2
10.45 – 11.05 – Coffee break
11.05 – 14.00 – Scientific session 3
14.00 – Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Obdrží potvrzení o účasti, akce bude registrována u České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.