XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny - ZRUŠENO, 02.04.2020 - 04.04.2020, V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem COVID-19 byla akce zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

Informace:

02.04.2020

14:00 - 20:00

Registrace

 
15:00 - 18:00

Workshop pro porodní asistentky a lékaře

 
15:00 - 17:00

Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

 
17:00 - 18:00

Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

 
18:30 - 20:00

Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

 
20:00 - 22:00

Přípitek na uvítanou v budově Národního Muzea

03.04.2020

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:00 - 18:00

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:00 - 08:45

Zahájení konference

Pařízek A.: Informace z výboru SPFM
Dort J.: Informace z výboru ČsNeo

 
08:45 - 10:20

Blok I:

Koordinátoři: Velebil P., Plavka R., Krofta L., Ľubušký M.

1.   Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.   

Velebil P.

2.   Současná neonatologie v České republice. - 20 min.   

Plavka R.

3.   Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně - 20 min.   

Krofta L.

4.   Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně - 20 min.   

Krofta L.

5.   Dispenzární péče v těhotenství - 20 min.   

Ľubušký M.

6.   Diskuze - 20 min.   

 
10:25 - 10:45

Přestávka na kávu

 
10:45 - 12:45

Blok II.

Koordinátoři: Korbeľ M., Procházka M., L. Krofta, Kacerovský M., Vlk R.

1.   Trofoblastická nemoc - 20 min.   

Korbel M

2.   Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.   

Procházka M.

3.   Předčasný porod - 20 min.   

Kacerovský M.

4.   Vícečetné těhotenství - 20 min.   

Krofta L.

5.   Růstová restrikce plodu - 20 min.   

Vlk R.

6.   Diskuze - 20 min.   

 
12:45 - 13:45

Oběd, prohlídka posterů

 
13:45 - 15:45

Blok III.

Koordinátoři: Binder T., Janků P., Hruban L., Šimetka O., Šimják P.

1.   Diabetes mellitus v těhotenství - 20 min.   

Šimják P.

2.   Hypertenzní onemocnění v těhotenství - 20 min.   

Šimetka O.

3.   Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství - 20 min.   

Binder T.

4.   Preindukce/indukce vaginálního porodu - 20 min.   

Hruban L.

5.   Hypoxie plodu - 20 min.   

Janků P.

6.   Diskuze - 20 min.   

 
15:45 - 16:00

Přestávka na kávu

 
16:00 - 18:25

Blok IV.: Volná sdělení

Koordinátoři: Bydžovská I., Korečko V., Koucký M., Michalec I., Vavřinková B.
Prezentace á 10 minut

1.   „Downův syndrom – o čem jsme zapomněli hovořit“ - 15 min.   

Novotná M.

2.   Klinický význam rutinního ultrazvukového screeningu restrikce ve třetím trimestru gravidity - 10 min.   

Benešová M.

3.   Těhotné s autoimunitním onemocněním – analýza Komplikací v ÚPMD - 10 min.   

Hanulíková P.

4.   Intrauterinní léčba sakrokokcygeálního teratomu plodu - 10 min.   

Hašlík L.

5.   Poporodní pneumomediastinum a podkožní emfyzém - 10 min.   

Havránek E.

6.   Hodnocení maternálních makrocirkulačních parametrů: zkušenosti s neinvazívním monitorm srdečního výdeje USCOM - 10 min.   

Dudová A.:

7.   Analýza císařských řezů pomocí Robsonovy klasifikace ve vybraných perinatologických centrech v ČR v roce 2019 a 2020 - 10 min.   

Laštůvka Z., Korečko V.

8.   Biochemické markery kardiální a placentární dysfunkce v těhotenství s růstovou restrikcí plodu - 10 min.   

Ondrová S.

9.   Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi – jeden z trendů v porodnictví? - 10 min.   

Pilka R.

10.   Extrémně dlouhá gravidita - 10 min.   

Šmerdová M.

11.   Užití B-Lynchova kompresního stehu dělohy v léčbě hypotonie děložní při císařském řezu - 10 min.   

Vávra K.

12.   Využití angiogenních faktorů v detekci pozdní formy fetální růstové restrikce (late-onset FGR) - 10 min.   

Vojtěch J.

13.   Nepostupující porod v I. době porodní - 10 min.   

Záhumenský J.

14.   Vaginální porod po 2SC - 10 min.   

Miřátská P.

 
20:00 - 23:00

Společenský večer – projížďka lodí po Vltavě

04.04.2020

08:00 - 13:45

Registrace

 
08:00 - 13:45

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:30 - 11:00

Blok V.

Koordinátoři: Pařízek A., Bláha J., Šimetka O., Kaščák P.

1.   Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.   

Pařízek A.

2.   Extrakční metody v dnešním porodnictví - 20 min.   

Šimetka O.

3.   Morbidně adherující placenta - 20 min.   

Janků P.

4.   Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví - 20 min.   

Kaščák P.

5.   ČR – porodnická anestezie v roce 2020 - 20 min.   

Bláha J.

6.   Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK) - 20 min.   

Pařízek A.

7.   Diskuse - 30 min.   

 
11:00 - 11:30

Přestávka na kávu

 
11:30 - 13:10

Blok VI.

Koordinátoři: Adámková V., Kvasnička J., Měchurová A. Hubáček P.

1.   Virové infekce v těhotenství - 20 min.   

Hubáček P.

2.    Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.   

Adámková V.

3.   Trombembolická nemoc v perinatologii - 20 min.   

Kvasnička J.

4.   Sepse v šestinedělí - 20 min.   

Měchurová A.

5.   Diskuze - 20 min.   

 
13:10 - 13:45

Take home message

 
13:45 - 13:50

Závěr konference

Pařízek A.