Beskydský pediatrický den 2022, 27.05.2022, Ostravice

 

REGISTRACE ON-LINE 

z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách 

(Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line)

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. 

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.


Po obdržení Vaší registrace Vám bude obratem na Vámi zadaný e-mail zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. 


Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.


Cena registračního poplatku zahrnuje:  

- vstup na odborný program

- výstavu firem 

- materiály sympozia

- občerstvení o přestávkách

  Materiály, potvrzení o účasti a daňový doklad obdržíte u registrace.


 
 
Poplatek
 
od 1.3.2022
 
 
Registrační poplatek
 
800
 
 
 

Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1002040764/2700

variabilní symbol: 202215

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.


Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.


Storno objednávky a storno poplatky:

Registrační poplatky a stravování 

do 6.5.2022 – bez storno poplatku

od 7.5.2022 – storno poplatek 100 % ze stornované služby


Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.


Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.


V případě zrušení sympozia z důvodu vyšší moci (epidemiologická opatření, nařízení vlády atd), Vám budou platby vráceny v plném rozsahu. 


Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.  BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876.