XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, 15.04.2021 - 17.04.2021, Praha

 

REGISTRACE ON-LINE

◄ z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách

    /Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line/

Zde vypište prosím formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi požadované služby.

 

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

Při registraci prosím vyznačte Vaši objednávku společenského večera a oběda.

Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů zaslána e-mailem potvrzená rezervace s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu poplatků.

 
 
Poplatek
Úhrada do 10.2.2021
Úhrada od 11.2.2021
Jednodenní poplatek 16.4.2021
Jednodenní poplatek 17.4.2021
Účastník člen*
2000
2300
1400
1300
Účastník nečlen
2500
2800
1700
1600
Workshop pro porodní asistentky a lékaře**
500
500
Workshop pro porodní asistentky a lékaře** - registrovaný účastník
0
0
 

*Člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

**Workshop pro porodní asistentky a lékaře – registrovaný účastník konference nehradí poplatek workshopu. Workshop si objednejte při registraci.

 

Cena registračního poplatku obsahuje:

- vstup na konferenci a výstavu firem

- objednaný vstup na workshop pro porodní asistentky a lékaře

- konferenční materiály

- certifikát s kreditním hodnocením (lékaři)

- potvrzení o účasti (sestry)

- občerstvení o přestávkách.

 

Ceny ubytování a stravování jsou uvedeny včetně 10 % DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21 % DPH.

 

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ

Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1002040764/2700

variabilní symbol: 202103

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, kde Vám bude předán daňový doklad.

 

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí

Název banky: Fio banka, a. s.

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic

Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330                        

Variabilní symbol: 202103  

IBAN: CZ3620100000002300539226           

SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 202103 + příjmení a jméno účastníka.

 

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.

Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP – ODKAZ: www.fio.cz

(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)

 

INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky.

Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, kde Vám bude předán daňový doklad.

 

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 6404987, DIČ: CZ64049876                      

 

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

• do 2.3.2021 bez storno poplatků

• od 3.3.2021 do 20.3.2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

• od 21.3.2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Společenský večer a stravování

• do 24.3.2021 bez storno poplatků

• od 25.3.2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě zaslání písemné žádosti e-mailem na sekretariát konference BOS. org s.r.o.; sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna obdržíte e-mailem.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.