XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY, 11.04.2019 - 13.04.2019, Valeč

 

REGISTRACE on-line 

◄ z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách

    /Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line/

 

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

 

Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů na Vámi zadaný e-mail zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.

 

Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.

 

Cena registračního poplatku zahrnuje:
- vstup na konferenci a výstavu firem

- objednaný vstup na Workshop pro porodní asistentky a lékaře

- konferenční materiály

- certifikát s kreditním hodnocením (lékaři), potvrzení o účasti (sestry)

- občerstvení o přestávkách

 
 
Poplatek
 
Úhrada
od 21. 2. 2019
Jednodenní poplatek 12.4.2019
Jednodenní poplatek 13.4.2019
Účastník - člen*
 
2300
1400
1300
Účastník - nečlen
 
2800
1700
1600
Workshop pro porodní asistentky a lékaře**
 
500
Workshop pro porodní asistentky a lékaře - registrovaný účastník konference**
 
0
 

* Člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

** Workshop pro porodní asistentky a lékaře – registrovaný účastník konference – nehradí poplatek workshopu – účast na workshopu musí být objednána.

 

Lékaři do 35 let s aktivní účastí budou hradit snížený poplatek. Informace obdrží po přijetí přednášky.

 

ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU

Úhradu poplatku proveďte ve prospěch účtu BOS. org s.r.o.:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 100 204 0764/2700                                                 

Variabilní symbol: 201904

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.

 

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí:

Název banky: Fio banka, a. s.

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Adresa majitele účtu:  BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic

Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330                        

Variabilní symbol: 201904    

 

IBAN: CZ3620100000002300539226          

SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

 

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 201904 + Vaše příjmení a jméno účastníka.

 

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.

Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP - ODKAZ: http://www.fio.cz/

(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)

 

INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky.

Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

Ceny ubytování a obědů jsou uvedeny včetně 15 % DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21 % DPH.

 

Storno objednávkY a storno poplatky

Registrační poplatek
• do 12. 3. 2019 bez storno poplatků
• od 13. 3. 2019 do 31. 3. 2019 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  1. 4. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Ubytování

• do 28. 2. 2019 bez storno poplatků
• od 1. 3. 2019 do 25. 3. 2019 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

• od 26. 3. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Společenský program a stravování

• do 1. 4. 2019 bez storno poplatků
• od 2. 4. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát konference BOS. org s. r. o., email: sekretariat@bos-congress.cz

Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876