XXII. HANÁKOVY DNY, XXVIII. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ - ZRUŠENO, 22.05.2020 - 24.05.2020, V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem COVID-19 byla akce v daném termínu zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

 
Úvodní slovo

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na rok 2020 připadlo pořádání Hanákových dnů našemu oddělení, proto si vás všechny dovoluji jménem kolektivu lékařů a sester oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno pozvat do hotelu

Atlantis v krásném prostředí brněnské přehrady. Pevně věříme, že společně strávený víkend přinese nejen kvalitní odborný program, ale také příležitost k vzájemnému přátelskému setkání a relaxaci.

 

Tak na viděnou v květnu v Brně

 

MUDr. Tomáš Jimramovský

za kolektiv lékařů a sester oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno

Termín konání
22.05.2020 - 24.05.2020
Místo konání
Hotel Atlantis, a.s.
Brána 177, Rozdrojovice, Brno-venkov
Poloha: GPS: 49.2476158N, 16.5181644E
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Organizační výbor
MUDr. Tomáš Jimramovský a kolegové z novorozenské JIP Pediatrické kliniky FN Brno
Témata
• LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – polytematické
Veškerá sdělení vítána, uvítáme přednášky i z okresních nemocnic.
Časový harmonogram
PÁTEK 22.5.2020
12.00 – 19.00 Registrace
17.30 – 19.30 Večeře
20.00 – 23.00 Presympozium

SOBOTA 23.5.2020
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 10.30 I. BLOK
10.30 – 11.00 přestávka
10.30 – 11.30 II. BLOK
11.30 – 13.00 III. BLOK
13.00 – 14.00 Oběd
19.30 – 00.00 Společenský večer

NEDĚLE 24.5.2020
08.00 – 13.30 Registrace
09.00 – 10.20 I. BLOK
10.20 – 10.50 Přestávka
10.50 – 13.00 II. BLOK
13.00 – 13.05 Závěr konference
13.05 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení kongresu.