XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se koná ve dnech 17.-19. září 2020 v Olomouci.

Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotel, sekce zdravotnických sester v Regionálním centru Olomouc, které se nachází v těsném sousedství kongresového centra. Vybrali jsme tři nosná témata: To nejlepší z videofestivalů, onkologická onemocnění oka a orbity a okuloplastická chirurgie. Další témata budou pokrývat celou oblast oftalmologie. Tato témata budou pak v jednotlivých odborných sekcích široce diskutována.

Věříme, že sjezd pro Vás bude kvalitní odbornou událostí s dostatečným prostorem k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci.

 

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Prezident sjezdu

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Termín konání
17.09.2020 - 19.09.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc - lékařská sekce
Jeremenkova 36
Olomouc

Regionální centrum Olomouc - sesterská sekce
Jeremenkova 40B
Olomouc
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Pod záštitou
prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

Ladislava Oklešťka
Hejtmana Olomouckého kraje
Prezident sjezdu
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Vědecký výbor sjezdu
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
Bc. Ivana Marešová
Organizační výbor
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Hrevuš Michal, FEBO
Lenka Strejčková
Bc. Ivana Marešová
Soňa Lajčíková
Témata
To nejlepší z videofestivalů - sympozium
Onkologická onemocnění oka a orbity - sympozium
Okuloplastická chirurgie – sympozium

OKRUHY PŘEDNÁŠEK
1. Katarakta
2. Refrakce a refrakční chirurgie
3. Glaukom
4. VPMD
5. Okluze a diabetická retinopatie
6. Sítnice a sítnicová chirurgie
7. Rohovka
8. Uveitidy
9. Strabismus a pedooftalmologie
10. Orbita a neurooftalmologie
11. Traumatologie
12. Plastická chirurgie
13. Kazuistiky
14. Varia
15. Posterová sekce
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU SJEZDU
REGISTRACE – Clarion Congress Hotel Olomouc
středa 16.09.2020 15.00 – 20.00
čtvrtek 17.09.2020 07.00 – 18.30
pátek 18.09.2020 07.00 – 18.30
sobota 19.09.2020 08.00 – 13.30

LÉKAŘSKÝ SJEZD - Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 17.09.2020 08.30 – 18.00
pátek 18.09.2020 08.00 – 18.00
sobota 19.09.2020 09.00 – 13.00

SESTERSKÁ SEKCE – Regionální centrum Olomouc
pátek 18.09.2020 09.00 – 16.30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 16.09.2020 15.00 – 19.30
čtvrtek 17.09.2020 07.00 – 17.30
pátek 18.09.2020 07.00 – 17.30
sobota 19.09.2020 08.30 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA – Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 17.09.2020 08.00 – 18.00
pátek 18.09.2020 08.00 – 18.00
sobota 19.09.2020 08.30 – 13.00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.