VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s Joint Meeting with SINch, 25.09.2018 - 27.09.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na Výroční kongres České a Slovenské neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 25.- 27. září 2018 v Ústí nad Labem. Kongres bude pořádán v roce 50. výročí založení samostatné Československé neurochirurgické společnosti, rádi bychom společně s Vámi oslavili též 50 let od založení neurochirurgie v Ústí nad Labem Z. Malým v roce 1968.

Odborný program kongresu se bude skládat z lékařské i sesterské sekce.

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským zážitkem.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem

 

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

a předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

 

________________

 

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,  

 

v mene Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti chcem vyjadriť  úprimné potešenie,  že práve pri príležitosti 50. výročia založenia samostatnej Československej neurochirurgickej spoločnosti  sa uskutoční  Výročný kongres  Českej neurochirurgickej spoločnosti v septembri 2018 v Ústí nad Labem za účasti oboch spoločností a bude viesť ku zintenzívneniu  vzájomnej odbornej a vedeckej spolupráce  a zároveň bude zárukou  vysokej odbornej a spoločenskej úrovne pre všetkých zúčastnených.

 

Teším sa na spoločné stretnutie  v mene Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

 

S pozdravom

 

MUDr. Illéš Róbert, MPH

Predseda Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti     

Zástupca prednostu Neurochirurgickej  kliniky LFUK a UNB

Termín konání
25.09.2018 - 27.09.2018
Místo konání
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Prezident kongresu
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
a předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

ČLENOVÉ
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Klener
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Roček, CSc. FCIRSE
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Organizační výbor
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
MUDr. Ivan Humhej
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
MUDr. Josef Škoda
MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D.
MUDr. Martin Bolcha
MUDr. Alberto Malucelli
MUDr. Jan Lodin
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
MUDr. Jiří Ceé
Kateřina Tomová
Luice Lippertová
Témata
■ Multimodální a elektrofyziologická monitorace v neurochirurgii
■ Neuroonkologie - multidisciplinární spolupráce a kvalita života
■ Léčba aneuryzmat a AVM mozku
■ Chirurgické a endovaskulární metody v léčbě mozkové ischemie
■ Spondylochirurgické výkony u pacientů ve vyšším věku
■ Onemocnění kraniocervikálního přechodu a horní krční páteře
■ Chirurgie hlavových a spinálních periferních nervů
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
25. 9. 2018 - úterý
11:00 – 18:00 Registrace
12:00 – 12:30 Uvítací coffee break
12:30 – 18:00 Odborný program - lékařská sekce
18:00 – 19:00 Zasedání výboru společnosti
18:00 – 21:00 Uvítací koktejl

26. 9. 2018 - středa
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 01:00 Společenský večer

27. 9. 2018 - čtvrtek
08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 13:00 Odborný program – lékařská a sesterská sekce
13:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.