Přehled připravovaných akcí pro rok 2020, 01.01.2020 - 31.12.2020, ČR

 
Úvodní slovo

Naše nabídka je průběžně doplňována o další akce.

Informujte se o možnosti prezentace na námi zajišťovaných odborných akcích.

Postupně budou podrobné informace k akcím uveřejněny na těchto stránkách v Aktuálních akcích (viz menu vlevo).

 

Kontakty a informace o připravovaných akcích:

 

BOS. org s. r. o.  
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem 


Alena Lacinová - sekretariát                             
    email:
sekretariat@bos-congress.cz
    tel.:  +420 475 207 082, 475 531 098
 
Gabriela Malá 
     email:
mala@bos-congress.cz
     mobil: +420 725 809 870
     tel.:     +420 475 534 332, 475 207 082   

                        

Jeanette Lacinová
     email:
lacinova@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 441 755                                     
     tel.:     +420 475 214 226, 475 207 082  

 

► Lenka Zdichová
     email: zdichova@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 118 289                                      
     tel.:     +420 475 214 226, 475 207 082 
                         

 

 

Kancelář Praha:
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4   

   

Petra Jarolímová (Freyová)
     email:
jarolimova@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 450 226
     tel.:     +420 257 211 354

 

 

Kancelář Ostrava:
FN Ostrava – Domov sester           
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba    

                         

Ing. Šárka Martiníková
     email: 
martinikova@bos-congress.cz
     mobil:  +420 722 035 305
     tel.:      +420 595 136 808

Bc. Nikola Martináková, DiS.
     email: 
martinakova@bos-congress.cz
     mobil:  +420 725 874 415
     tel.:      +420 595 136 011

Termín konání
01.01.2020 - 31.12.2020