XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 08.09.2022 - 10.09.2022, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pozvat Vás na 

XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti 

který se bude konat 8.- 10.9.2022 v prostředí BVV Brno. Naším cílem je připravit pro Vás setkání s hodnotným odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu budou onemocnění a chirurgie rohovky, současná problematika ambulantní oftalmologie, konzervativní i chirurgická léčba sítnicových chorob. Naší snahou nicméně bude, aby přednášky i posterová sekce obsáhly oftalmologii v celé její šíři.

Těším se s Vámi na viděnou v Brně.  

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno

Termín konání
08.09.2022 - 10.09.2022
Místo konání
Výstaviště Brno – Kongresový pavilon E
Výstaviště 405/1, Brno
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika FN a LF MU Brno
Prezident sjezdu
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno
Vědecký výbor
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSC, FEBO
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Organizační výbor
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Bc. Jana Kyseláková
Hana Procházková
Témata
Věda a výzkum v oftalmologii
Katarakta a refrakce
Glaukom
Sítnice
Rohovka
Uvea
Pedooftalmologie
Orbita
Neurooftalmologie
Traumatologie
Plastická chirurgie
Onkologie
Varia
Posterová sekce

Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU SJEZDU

REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM
středa 07.09.2022 15.00 – 19.30
čtvrtek 08.09.2022 07.00 – 18.30
pátek 09.09.2022 07.30 – 18.30
sobota 10.09.2022 08.00 – 14.00

LÉKAŘSKÝ SJEZD
čtvrtek 08.09.2022 08.30 – 18.30
pátek 09.09.2022 08.00 – 18.30
sobota 10.09.2022 08.30 – 13.30

SESTERSKÁ SEKCE
pátek 09.09.2022 08.30 – 12.30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 07.09.2022 15.00 – 19.30
čtvrtek 08.09.2022 07.00 – 17.30
pátek 09.09.2022 07.30 – 17.30
sobota 10.09.2022 07.30 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
čtvrtek 08.09.2022 07.00 – 18.30
pátek 09.09.2022 07.30 – 18.30
sobota 10.09.2022 08.00 – 14.00


Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Počet kreditů za pasivní účast bude upřesněna po schválení programu ČLK.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, sjezd bude registrován u České asociace sester. Certifikáty
budou vydávány po skončení sjezdu.