XXII. HANÁKOVY DNY, XXVIII. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ, 28.05.2021 - 30.05.2021, Brno

 
Úvodní slovo

Informace budou k dispozici v srpnu 2020.

Termín konání
28.05.2021 - 30.05.2021
Místo konání
Hotel Atlantis, a.s.
Brána 177, Rozdrojovice, Brno-venkov
Poloha: GPS: 49.2476158N, 16.5181644E
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Organizační výbor
MUDr. Tomáš Jimramovský a kolegové z novorozenské JIP Pediatrické kliniky FN Brno
Témata
• LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – polytematické
Veškerá sdělení vítána, uvítáme přednášky i z okresních nemocnic.
Časový harmonogram
PÁTEK 28.5.2021
12.00 – 19.00 Registrace
17.30 – 19.30 Večeře
20.00 – 23.00 Presympozium

SOBOTA 29.5.2021
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 10.30 I. BLOK
10.30 – 11.00 přestávka
10.30 – 11.30 II. BLOK
11.30 – 13.00 III. BLOK
13.00 – 14.00 Oběd
19.30 – 00.00 Společenský večer

NEDĚLE 30.5.2021
08.00 – 13.30 Registrace
09.00 – 10.20 I. BLOK
10.20 – 10.50 Přestávka
10.50 – 13.00 II. BLOK
13.00 – 13.05 Závěr konference
13.05 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení kongresu.