SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU, 21.04.2017 - 23.04.2017, Liberec

 
Termín konání
21.04.2017 - 23.04.2017
Místo konání
Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Gutenbergova 3
Liberec
Odborné zajištění
MUDr. Martin Šrámek – Gynekologická ordinace Liberec
MUDr. Ivana Bydžovská – Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
■ Nové poznatky v péči o těhotnou
■ Zajímavé kazuistiky v UZ
■ Opakování matka moudrosti
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM
21. 4. 2017 (pátek)
15.00 – 17.00 Příjezd, ubytování, registrace
17.00 – 21.00 Prohlídka města s průvodcem a společné posezení s večeří v restauraci Radniční sklípek v Liberci

22. 4. 2017 (sobota)
08.00 – 13.00 Registrace
08.30 – 10.20 Odborný program
10.20 – 10.40 Přestávka
10.40 – 12.30 Odborný program
12.30 – 13.30 Závěr jednacího dne, oběd
14.00 – 17.00 Doprovodný program
20.00 – 01.00 Společenský večer Clarion Grandhotel Zlatý Lev

23. 4. 2017 (neděle)
09.00 – 11.30 Registrace
09.30 – 10.30 Odborný program
10.30 – 10.50 Přestávka
10.50 – 11.25 Odborný program
11.25 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.