FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022, 22.04.2022 - 23.04.2022, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové, 

ráda bych Vás touto cestou pozvala na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022, které se, pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uskuteční ve dnech 22. a 23. 4. 2022. 

Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne proběhne Kurz neurooftalmologie a perimetrie, který je pro účastníky zdarma. 

Nedílnou součástí akce bude také kulturní program. 


Těším se s Vámi na viděnou


Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D, FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Termín konání
22.04.2022 - 23.04.2022
Místo konání
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
Pořádá
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové
Časový harmonogram
PÁTEK 22. 4. 2022
09.00 – 18.30 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.10 Zahájení – Jirásková N.
13.10 – 15.00 Odborný program
15.00 – 15.30 Občerstvení o přestávkách
15.30 – 18.00 Odborný program

SOBOTA 23. 4. 2022
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 11.00 Odborný program
11.00 – 11.30 Občerstvení o přestávkách
11.30 – 13.30 Odborný program
13.30 Oběd
Certifikáty o účasti
KREDITNÍ HODNOCENÍ

LÉKAŘI - akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.
S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.