FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2021, 23.04.2021 - 24.04.2021, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

negativní dopad pandemie pociťujeme každý den a v každém ohledu již mnoho měsíců. V loňském roce, kdy většina kongresů byla zrušena, podařilo se FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM uspořádat v listopadu hybridní on-line formou s velmi dobrými ohlasy.

 

Přestože současná epidemiologická situace je velmi nepříznivá a další vývoj nepředvídatelný, stále doufáme, že v druhé polovině roku 2021 se již situace alespoň částečně zklidní a bude možné FUTURUM uspořádat tradiční "kontaktní" formou. V této chvíli hledáme intenzivně nový termín a vhodné místo setkání a již brzy Vás o něm budeme informovat.

 

Přihlašování k aktivní i pasivní účasti je stále otevřeno a věřím, že se nám společně podaří uspořádat opět zdařilou akci.

 

Děkuji Vám za pochopení a přeji mnoho zdraví a sil v této nelehké době.


prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Termín konání
23.04.2021 - 24.04.2021
Místo konání
Hotel Horal****
Svatopetrská 280, 543 51 Špindlerův Mlýn
Pořádá
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK v Hradci Králové
Časový harmonogram
PÁTEK 23. 4. 2021
09.00 – 18.30 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 14.00 Oběd
14.15 – 14.30 Zahájení – Jirásková N.
14.30 – 16.00 Odborný program
16.00 – 16.30 Občerstvení o přestávkách
16.30 – 18.30 Odborný program

SOBOTA 24. 4. 2021
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 10.30 Odborný program
10.30 – 11.00 Občerstvení o přestávkách
11.00 – 13.00 Odborný program
13.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.