FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2020, 20.11.2020 - 21.11.2020, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

ráda bych Vás touto cestou pozvala na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2020, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. 11. 2020. Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne proběhne Kurz neurooftalmologie a perimetrie, který je pro účastníky zdarma. Nedílnou součástí akce bude také kulturní program.

 

Těším se s Vámi na viděnou


prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN, Hradec Králové

Termín konání
20.11.2020 - 21.11.2020
Místo konání
Hotel Horal****
Svatopetrská 280, 543 51 Špindlerův Mlýn
Pořádá
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO - přednostka Oční kliniky FN a LF UK v Hradci Králové
Časový harmonogram
PÁTEK 20. 11. 2020
09.00 – 18.30 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 13.00 Workshop společnosti Tyfloservis, o.p.s. (Morávková D., Šintáková O.)
12.00 – 14.00 Oběd
14.15 – 14.30 Zahájení – Jirásková N.
14.30 – 16.15 Odborný program
16.15 – 16.45 Občerstvení o přestávkách
16.45 – 18.00 Odborný program

SOBOTA 21. 11. 2020
08.00 – 13.00 Registrace
09.00 – 10.30 Odborný program
10.30 – 11.00 Občerstvení o přestávkách
11.00 – 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.