Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2022 , 27.05.2022 - 28.05.2022, Městské divadlo Český Krumlov

 
Úvodní slovo

ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé,

v loňském roce se nám i přes nepříznivé okolnosti podařilo uspořádat naše tradiční setkání v Českém Krumlově. Bylo to v čase pandemie spíše výjimečné a jsem rádi, že jsem se sešli osobně. I tento rok, jak doufáme, se nám podaří naše symposium uspořádat prezenčně. Jak jsme v posledních dvou letech všichni zaznamenali, online setkávání není úplně ono - myslím, že ta část sociální, o kterou jsem v posledních dvou letech konference většinou ochuzené, je často dokonce významnější, než odborný program. Ovšem i ten, jak doufáme, bude i letos tak kvalitní, jak jsme na našich setkáních zvyklí. Proto doufáme ve vaši hojnou účast na symposiu, které máme naplánováno ve dnech 27. a 28. 5 2022. 


Těším se na osobní shledání v Českém Krumlově.

Jménem rady ČSSM -  prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.

Termín konání
27.05.2022 - 28.05.2022
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2
Český Krumlov
Pořádá
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant sympozia
MUDr. Ondřej Trojan, FECSM
TH klinika s.r.o.
Témata
TÉMATA
1. Antikoncepce a sexualita
2. Poruchy sexuální preference
3. Drogy a sex
4. Ejakulační dysfunkce
5. Erectilní dysfunkce
6. Orgastická dysfunkce
7. Evoluční sexuologie
8. Ženská sexualita
9. Asistovaná reprodukce
10. Sexualita hendikepovaných
11. Zákon a sexualita
12. Menopauza a sexualita
13. Prostituce
14. Pornografie
15. Neurovědy a sexualita
16. Pánevní chirurgie a sexualita
17. Těhotenství a sexualita
18. Prostata a sexualita
19. Romantická láska
20. Sex a internet
21. Sexuální práva
22. Sexualita a psychické poruchy
23. Terapie sexuálních dysfunkcí
24. Transsexualita
25. Násilí a sex
26. DSM-5 a ICD-11
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM SYMPOSIA

pátek 27. 5. 2022
08.00 – 17.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.45 – 09.00 Slavnostní zahájení
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 – 13.10 Polední přestávka
13.10 – 17.30 Odborný program
18.30 – 19.30 Doprovodný program
19.30 – 00.00 Společenský večer

sobota 28. 5. 2022
08.30 – 12.15 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 Závěr symposia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány po skončení symposia.