Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020 , 29.05.2020 - 30.05.2020, Český Krumlov

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Symposium České společnosti pro sexuální medicínu.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že program bude přínosem pro Vaši praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda ČSSM

Termín konání
29.05.2020 - 30.05.2020
Místo konání
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2
Český Krumlov
Pořádá
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine
Garant symposia
MUDr. Ondřej Trojan, FECSM-TH klinika s. r.o.
Témata
Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
Hormonální preparáty a sexuální funkce
Sexuální funkce u onkologických pacientů
Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
Sexualita a stárnutí
Dětská a preventivní sexuologie
Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
Mozek a sexualita
Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE
pátek 29.5.2020
08.00 – 17.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 hod. Slavnostní zahájení
09.00 – 13.00 hod. Odborný program
13.00 – 14.30 hod. Polední přestávka
14.30 – 17.30 hod. Odborný program
18.30 – 19.45 hod. Doprovodný program
20.00 – 00.00 hod. Společenský večer

sobota 30.5.2020
09.00 – 13.30 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 13.30 hod. Odborný program
13.30 hod. Závěr symposia

Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.