I. Celostátní konference porodní asistence , 13.05.2022 - 14.05.2022, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na první Konferenci porodní asistence v Brně.

 

Program jsme pro Vás připravili tak, aby byl přínosný, originální a nezapomenutelný. V rámci dvoudenní konference si prakticky vyzkoušíte workshopy v unikátním Simulačním centrum Lékařské fakulty MU, vyslechnete příspěvek zahraniční účastnice konference a spoustu zajímavých sdělení ze všech koutů naší republiky. Stejně důležitá je možnost se setkat a inspirovat napříč profesními organizacemi a regiony a takto naplnit motto konference: „Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“

 

Na viděnou v květnu v Brně se těší

 

PhDr. Miloslava Kameníková

vedoucí Centra porodní asistence


doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. 

přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FN Brno a LF MU

Termín konání
13.05.2022 - 14.05.2022
Místo konání
Pátek 13. 5. 2022 Simulační centrum LF MU
Sobota 14. 5. 2022 Kampus Masarykovy univerzity
Pořádá
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE
Centrum porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
s podporou
Ústavu zdravotnických věd LF MU
a projektu AZV
„Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče z pohledu české ženy“
Odborný garant konference
PhDr. Miloslava Kameníková
Vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno
Motto Konference
„Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“
Vědecký výbor konference
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Mgr. Markéta Omachtová, MBA
Mgr. Marie Šedivá
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Markéta Zemanová
Bc. Iveta Liebichová
Odborní garanti workshopů
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Mgr. Kristýna Hrachovinová
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
Bc. Pavla Nagy
MUDr. Libor Viktora
Bc. Zuzana Veselá
Mgr. Juraj Ovčík RN.
Mgr. Markéta Zemanová
Témata
OKRUHY PŘEDNÁŠEK
1. Porodní asistence – nemocniční péče
2. Porodní asistence – komunitní péče
3. Otazníky kolem domácího porodu
4. Porodní péče v Centru porodní asistence
5. Týmová/Multidisciplinární komunikace na pracovišti
6. Zkušenosti ze světa
7. Covid-19, těhotenství a porod, péče o novorozence

WORKSHOPY
Porodní asistentky SI MUsí umět poradit v jakékoliv nečekané situaci.

Nácvik a trénování získaných dovedností nás posune k efektivnímu řešení problémů, posílí naše kompetence, zvýší pracovní sebevědomí, zefektivnit záchranu života a zlepší týmovou spolupráci.
„Pojďme si to zkusit“

Pátek 13. 5. 2022 13.00 – 17.45
Místo: Simulační centrum LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

WORKSHOP 1 13.00 14.10 15.35 16.45
WORKSHOP 2 14.10 15.35 16.45 13.00
WORKSHOP 3 15.35 16.45 13.00 14.10
WORKSHOP 4 16.45 13.00 14.10 15.35

Coffee break- přestávka
14.00 - 14.10 – 10 minut
15.10 – 15.35 – 25 minut
16.35 – 16.45 – 10 minut

1. Poruchy mechanismu porodu
MUDr. Petr Janků, Ph.D., GPK FN Brno
Mgr. Kristýna Hrachovinová, GPK FN Brno

Definice poruch mechanismu porodu. Klasifikace, způsob vyšetření během porodu, UTZ ve druhé době porodní, praktický nácvik řešení nepostupujícího porodu.

2. Dystokie ramen u porodu
doc. MUDr. Lukáš Hruban Ph.D., GPK FN Brno
Bc. Pavla Nagy, GPK FN Brno
Teoretická část: definice, incidence, příčiny, rizikové faktory, komplikace, terapie, doporučené postupy
Praktická část: nácvik řešení dystokie ramen na simulátoru

3. Ošetřování porodního poranění
MUDr. Libor Viktora, GPK FN Brno
Bc. Zuzana Veselá, GPK FN Brno
Klasifikace porodního poranění, techniky ošetření, praktický nácvik sutury na modelu.

4. ABCDE: Nácvik časné a efektivní resuscitace v porodní asistenci
Mgr. Juraj Ovčík RN., ORIM II FN Brno
Mgr. Markéta Zemanová, GPK FN Brno
Cílem workshopu je posílení resuscitačních kompetencí a dovedností. Použití přístupu ABCDE pro včasné rozpoznání a řešení život zachraňujících intervencí.
Nácvik dovedností, které přispívají k úspěšnému zvládnutí resuscitace u těhotné ženy a novorozence. Jejich specifikace od resuscitace dospělého člověka a dítěte.
Pochopení principu: Řetězec přežití „Řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“

WORKSHOP
Pátek 13. 5. 2022 16.00 – 18.00
Místo: Masarykova univerzita, Ústav zdravotnických věd, Porodní asistence
Komenského náměstí č. 2, ve 3. patře, Brno

Měkké/netechnické dovednosti porodní asistentky - komunikace, sdělování a předávání informací
týmový lídr Jolanda Liebregts, MSc.
Simultánní překlad Petra Ann Kovarčíková

Cílem workshopu je poznání a zlepšení klíčových měkkých a dalších dovedností pro zlepšení kvality péče v porodní asistenci.
Obsah kurzu je zaměřen na identifikaci klíčových dovedností členů týmu zlepšující kvalitu péče vycházející z holandského modelu multidispicplinárního nácviku krizových situací.

Jolanda Liebregts, MSc.
Komunitní porodní asistentka v současné době pracující na rozvoji organizace porodní péče v Holandsku zlepšující výsledky péče, což je také téma její doktorské práce.
V minulosti pracovala jako regionální manažerka pro KNOV.
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
pátek 13. 5. 2022 Simulační centrum LF MU
12.00 – 18.00 Registrace
13.00 – 14.00 Workshop
14.00 – 14.10 Přestávka
14.10 – 15.10 Workshop
15.10 – 15.35 Občerstvení o přestávce
15.35 – 16.35 Workshop
16.35 – 16.45 Přestávka
16.45 – 17.45 Workshop

pátek 13. 5. 2022 Masarykova univerzita, Ústav zdravotnických věd
16.00 – 18.00 Workshop vedený zahraniční lektorkou Jolanda Liebregts, MSc.
Měkké/netechnické dovednosti porodní asistentky

sobota 14. 5. 2022 Kampus Masarykovy univerzity
08.00 – 17.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 08.45 Slavnostní zahájení
08.45 – 16.50 Odborný program
08.45 – 10.30 1. blok přednášek
10.30 – 11.00 Občerstvení o přestávce
11.00 – 12.45 2. blok přednášek
12.45 – 13.40 Oběd
13.40 – 15.10 3. blok přednášek
15.10 – 15.30 Občerstvení o přestávce
15.30 – 16.50 4. blok přednášek
16.50 Závěr konference
Certifikáty o účasti
POTVRZENÍ O ÚČASTI
Porodní asistentky
Po ukončení akce pro Vás bude připraveno potvrzení o účasti v tištěné formě.
Akce je určena pro porodní asistentky, všeobecné sestry se specializací v gynekologii a porodnictví v neonatologii, záchranáře, lékaře a studenty.