Beskydský pediatrický den 2022, 27.05.2022, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den 2022, který se bude konat v příjemném prostředí Hotelu Freud v Ostravici u Frýdku-Místku v pátek 27. května 2022.
Témata sympozia se budou týkat různých oblastí pediatrie a budou aktuální pro Vás lékaře i Vaše sestřičky. 
Pevně věřím, že tentokrát nám epidemie koronaviru konání akce nepřekazí a všichni se 
v dobré náladě opět setkáme na Ostravici. Již nyní máme pro Vás připraveny zajímavé přednášky atraktivních řečníků.Věřím, že si z tohoto odborného setkání odneseme mnoho nových odborných poznatků a společenských zážitků.
 
Těším se na shledanou s Vámi v Ostravici v květnu 2022.   

MUDr. Ivana Röschlová 
členka České pediatrické společnosti ČLS JEP

Termín konání
27.05.2022
Místo konání
Hotel Freud
Ostravice 190
Ostravice
Pořádá
BOS. org s. r. o.

ve spolupráci s

Českou pediatrickou společností ČLS JEP
Pod záštitou
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D. – Dětská klinika FN Olomouc
prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. – Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. – Ústav mikrobiologie, LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Jana Pavlíčka, Ph.D. – Klinika dětského lékařství FNO a LF OU, Ostrava
Petra Korče – primátora města Frýdek Místek
Odborné zajištění
MUDr. Ivana Röschlová
Témata
Dětská kardiologie
Dětská endokrinologie
Infekční lékařství
Dětská neurologie
Vyšetřovací metody v pediatrii
Časový harmonogram
27. 5. 2022 (pátek)
07.30 – 17.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 09.10 hodin Zahájení sympozia
09.10 – 12.00 hodin Odborný program
12.00 – 13.00 hodin Oběd
13.00 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem 6 kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.


Sympozium je realizováno s finanční podporou statutárního města Frýdek-Místek.