18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ - kongres v roce 2021 ZRUŠEN. Termín konání pro rok 2022 je 8.-10.5.2022 v Rožnově pod Radhoštěm., 16.05.2021 - 18.05.2021, V souvislosti se stávající epidemiologickou situací týkající se koronavirové infekce, se organizační výbor v čele s prof. MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D., MBA a MUDr. Petrem Matouškem, Ph.D., MBA rozhodl zrušit konání kongresu 18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE

 
Úvodní slovo

Registrace bude k dispozici od ledna 2021.

Termín konání
16.05.2021 - 18.05.2021
Místo konání
Hotel Eroplán***SUPERIOR
Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF OU
Sekce chirurgie baze lební
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
Odborný garant kongresu
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
Prezident kongresu
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ČESTNÝ PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Vědecký výbor
MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
MUDr. Adam Kopecký, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.
MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Lenka Čábalová
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
Mgr. Petra Procházková, MBAce
Michaela Ryšková
Témata
• Likvorea, uzávěry defektů baze lebni
• Laterobaze
• Fraktury spodiny očnice, traumatologie
• Nádory očnice
• Nádory nosu a PND se šířením do okolí
• Endoskopická chirurgie baze lební
• Varia
Časový harmonogram
NEDĚLE 16. 5. 2021
14.00 – 18.30 Registrace
16.00 – 18.00 Instruktážní kurzy
19.00 Slavnostní zahájení

PONDĚLÍ 17. 5. 2021
08.00 – 18.15 Zahájení kongresu
08.15 – 09.20 Likvorea, uzávěry defektů baze lební
09.20 – 09.45 Přestávka
09.45 – 11.15 Varia
11.15 – 13.00 Fraktury spodiny očnice, traumatologie
12.30 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.35 Laterobaze
15.35 – 15.55 Přestávka
15.55 – 17.00 Nádory očnice
17.30 – 18.30 Nádory nosu s šířením do okolí
20.00 Slavnostní večer

ÚTERÝ 18. 5. 2021
08.00 – 09.40 Limity endoskopických operací
09.40 – 10.00 Přestávka
10.00 – 12.00 Varia, kazuistiky
12.00 Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení kongresu.