18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ, 14.05.2020 - 16.05.2020, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 18. pracovní dny chirurgie baze lební, které se budou konat ve dnech 14.-16. května 2020 v hotelu Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm.

Současná spolupráce ostravských otolaryngologů, neurochirurgů, oftalmologů, stomatochirurgů, rentgenologů či onkologů navazuje na počátky vzájemné spolupráce, kterou v 90. letech minulého století začali pěstovat otolaryngolog J. Mrázek s neurochirurgy Z. Fišerem a E. Wolným.

Odborný program setkání v Rožnově se bude podobně jako na minulých setkáních skládat z částí určených pro lékaře a pro sestry.

18. pracovní dny chirurgie baze lební jsou příležitostí se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontakty. Věříme, že místo, které jsme pro náš kongres vybrali, je pro tyto účely to pravé. Jsme přesvědčeni, že bude pro Vás kvalitní odbornou událostí, ale i příjemným společenským setkáním.

Na setkání s Vámi se za pořádající pracoviště těší

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní Nemocnice Ostrava,
Lékařská Fakulta Ostravské univerzity

Termín konání
14.05.2020 - 16.05.2020
Místo konání
Hotel Eroplán***SUPERIOR
Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF OU
Sekce chirurgie baze lební
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
Odborný garant kongresu
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
Prezident kongresu
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ČESTNÝ PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Vědecký výbor
MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
MUDr. Adam Kopecký, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.
MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Lenka Čábalová
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
Mgr. Petra Procházková, MBAce
Michaela Ryšková
Témata
• Likvorea, uzávěry defektů baze lebni
• Laterobaze
• Fraktury spodiny očnice, traumatologie
• Nádory očnice
• Nádory nosu a PND se šířením do okolí
• Endoskopická chirurgie baze lební
• Varia
Časový harmonogram
ČTVRTEK 14. 5. 2020
14.00 – 18.30 Registrace
16.00 – 18.00 Instruktážní kurzy
19.00 Slavnostní zahájení

PÁTEK 15. 5. 2020
08.00 – 18.15 Zahájení kongresu
08.15 – 09.20 Likvorea, uzávěry defektů baze lební
09.20 – 09.45 Přestávka
09.45 – 11.15 Varia
11.15 – 13.00 Fraktury spodiny očnice, traumatologie
12.30 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.35 Laterobaze
15.35 – 15.55 Přestávka
15.55 – 17.00 Nádory očnice
17.30 – 18.30 Nádory nosu s šířením do okolí
20.00 Slavnostní večer

SOBOTA 16. 5. 2020
08.00 – 09.40 Limity endoskopických operací
09.40 – 10.00 Přestávka
10.00 – 12.00 Varia, kazuistiky
12.00 Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení kongresu.