Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 15.04.2011 - 17.04.2011, Litoměřice

 

15.04.2011

15:00 - 19:00

Příjezd, ubytování, registrace

Hotel Salva Guarda, Mírové náměstí 12/4, Litoměřice

 
 
18:00 - 19:30

Prohlídka města Litoměřice

 

16.04.2011

08:00 - 13:00

Registrace

Divadlo K. H. Máchy, Máchovy schody, Litoměřice

 
 
09:00 - 10:30

Odborný program

 
1.

Ultrazvuk – úsměvy a pelyňky - 20 min.

prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. – Praha

 
2.

Nová fakta z reprodukční medicíny - 20 min.

prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. – UNICA – Klinika pro léčbu neplodnosti, Brno

 
3.

Dopplerovské vyšetření v těhotenství - 30 min.

MUDr. Veronika Frisová – Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol Praha

 
4.

Vasa praevia – prenatální diagnostika a management - 20 min.

MUDr. Karel Helcl – Ženské oddělení, KZ, a. s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

 
 
10:30 - 10:50

Přestávka

 
 
10:50 - 12:55

Odborný program

 
1.

Strach z hormonů a darované oocyty - 20 min.

prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. – UNICA – Klinika pro léčbu neplodnosti, Brno

 
2.

Přehled prenatálního záchytu VVV v ústeckém regionu v roce 2010 - 15 min.

MUDr. Jana Laštůvková – Lékařská genetika, KZ, a. s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

 
3.

Supraventrikulární tachykardie jako urgentní situace plodu - 20 min.

doc. MUDr. Jaroslav Homola, CSc. – Dětská klinika IPVZ, KZ ,a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a. s.

 
4.

Hyperechogenní ledviny u plodu - 20 min.

MUDr. Jana Laubová – Dětská klinika IPVZ, KZ ,a. s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

 
5.

Prenatální diagnostika fetální hydronefrózy - 20 min.

MUDr. Ivana Špálová – Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF, FN Motol Praha

 
6.

Bayer kompletní kontracepční portfolio v gynekologii - 10 min.

MUDr. Jan Vondráček a MUDr. Tomáš Tobiška - Bayer Health Care

 
7.

Moderní přístup k rodící ženě - 30 min.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 
 
12:55 - 13:00

Závěr

 
 
16:00 - 22:00

Plavba lodí Porta Bohemica - program, občerstvení

 

17.04.2011

08:00 - 10:00

Registrace

Divadlo K. H. Máchy, Máchovy schody, Litoměřice

 
 
09:00 - 09:45

Odborný program

 
1.

Postavení USG v diagnostickém algoritmu onemocnění dutiny břišní - 25 min.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – ÚVN, Praha

 
2.

Název přednášky bude upřesněn - 20 min.

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. – Radiologická klinika, FN Hradec Králové

 
 
09:45 - 10:00

Diskuze

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka

 
 
10:30 - 11:55

Odborný program

 
1.

Faktory ovlivňující mateřskou morbiditu po císařském řezu - 30 min.

MUDr. Radovan Vlk – Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, Praha

 
2.

Dopplerovské vyšetření u plodů z IUGR - 20 min.

MUDr. Ladislav Krofta, CSc. – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
3.

Intrakraniální translucense - 20 min.

MUDr. Kateřina Koterová – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
4.

Dehiscence DDS po císařském řezu v UZ obraze - 20 min.

MUDr. Klára Dlouhá – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
 
11:55 - 12:00

Závěr