Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

I. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM, 25.05.2018, Praha

 

25.05.2018

08:00 - 09:00

Registrace

 
 
08:30 - 09:00

Uvítací coffee break

 
 
09:00 - 10:40

BLOK I.

Předsednictvo: Zdeněk Klézl, Petr Suchomel

 
1.

Historie klasifikace a léčby spondylolistéz

Petr Suchomel – Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 
2.

Spondylolistéza z pohledu radiodiagnostika

Jiří Lisý – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN Motol

 
3.

Fusion or non-fusion surgery for degenerative spondylolisthesis

Zdeněk Kézl, R. Bommireddy – Royal Derby Hospital

 
4.

Degenerativni spondylolistéza

Jiří Chrobok – Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

 
5.

Morfologické aspekty degenerativní spondylolistézy

Pavel Barsa – Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 
 
10:40 - 11:00

Přestávka

 
 
11:00 - 11:20

Zahájení sympozia

 
 
11:20 - 13:00

BLOK II.

Předsednictvo: Martin Krbec, Jan Štulík

 
1.

Spondylolistéza „at risk“ – kdy a proč?

Martin Krbec – Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

 
2.

Operační řešení dysplastických spondylolistéz L5 v dětském věku 360° fúzí s autofibulou ze zadního přístupu

Richard Chaloupka – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
3.

Chirurgická terapie vysokostupňových vysoce dysplastických spondylolistéz u mladých pacientů

Jan Štulík – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

 
4.

Strategie léčby dysplastické spondylolistézy a možné komplikace

Jan Cienciala – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
5.

Gainesova technika ošetření spondyloptózy

Martin Krbec – Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
 
14:00 - 14:20

Etika a chirurgie

Pavel Pafko

 
 
14:30 - 15:40

BLOK III.

Předsednictvo: Jan Cienciala, Pavel Barsa, Jan Kryl

 
1.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Petr Vaněk

 
2.

Oddělení chirurgie páteře, Karvinská hornická nemocnice a.s.

David Buzek

 
3.

Neurochirurgická klinika ÚVN – FN v Ružomberku

Róbert Rusnák

 
4.

Ortopedická oddělení, Krajská zdravotní, a.s., MNUL, o.z.

Pavel Pilát

 
5.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava, LFOU

Michael Mrůzek

 
6.

Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Tomáš Wanek

 
7.

Neurochirurgická klinika, Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s.

Michal Filip

 
 
15:40 - 16:00

Přestávka

 
 
16:00 - 17:10

BLOK IV.

Předsednictvo: Richard Chaloupka, David Buzek, Petr Vaněk

 
1.

Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice

Tomáš Brož

 
2.

Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ondřej Teplý

 
3.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

Jaroslav Zeman

 
4.

Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Martin Kulle

 
5.

Neurochirurgická klinika FNHK a LFUK v Hradci Králové

Roman Kostyšyn

 
6.

Neurochirurgické oddělení, Krajská Nemocnice Liberec, a.s.

Jan Hradil

 
7.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

Petr Nesnídal

 
 
17:10 - 17:30

Hodnocení a závěr symposia

Martin Krbec, Petr Suchomel, Zdeněk Klézl, Jan Štulík