Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

22. Beskydský ORL den, 04.11.2016 - 05.11.2016, Ostravice

 

04.11.2016

09:00 - 14:15

Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem

 
 
12:00 - 14:00

Předseminářový workshop

 
 
14:15 - 19:15

Odborný program

 
1.

Úvod – Zduření na krku – rozdělení

P. Komínek – Klinika ORLCHHK FN Ostrava

 
2.

Diagnostika zduření na krku – jak uvažujeme v ambulanci?

K. Zeleník – Klinika ORLCHHK FN Ostrava

 
3.

Zduření na krku u dětí do 1 roku

M. Máchalová - Klinika dětské ORL FDN Brno

 
4.

Zduření na krku z pohledu infektologa

P. Širůček – Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

 
5.

Zobrazovací metody u zduření na krku

J. Dědková – Radiologická klinika, FN Hradec Králové

 
6.

Alternativní metody – mají své místo v diagnostice a léčbě?

V. Chrobok, P. Komínek, P. Vantuch - Klinika ORLCHHK FN Hradec Králové, Klinika ORLCHHK FN Ostrava

 
7.

Je tuberkulóza uzlin dětí stále aktuální?

R. Katra - Klinika ORL 2. LF UK a FN Motol

 
8.

Lymfangiomy a hemangiomy na krku

P. Komínek – Klinika ORLCHHK FN Ostrava

 
9.

Metastáza do uzlin, neznámé primární ložisko

B. Gál – Klinika ORLCHHK FN USA Brno

 
10.

Diagnostická punkce resistencí na krku – ano nebo ne?

V. Chrobok – Klinika ORLCHHK FN Hradec Králové

 
11.

Kazuistiky

P. Komínek, V. Chrobok, K. Zeleník, B. Gál

 
12.

Panelová diskuse:

J. Dědková, B. Gál, V. Chrobok, P. Komínek, R. Katra, M. Máchalová, P. Širůček, K. Zeleník

 

05.11.2016

08:00 - 10:00

Poseminářové workshopy