Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

AKADEMIE ORÁLNÍ ZDRAVÍ - Dentinová hypersenzitivita, parodontitída a ústní dutina seniora v běžné lékárenské praxi, 02.03.2016, Zlín

 

02.03.2016

12:00 - 13:00

Registrace

 
 
13:00 - 14:30

Odborný program I.

 
1.

Etiopatogeneza a diagnostika dentinové hypersenzitivity - 45 min.

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., Katedra dentální LF MU a LERODENT s.r.o., Brno

 
2.

Možnosti intervence dentinové hypersenzitivity v běžné lékárenské praxi - 45 min.

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., Katedra dentální LF MU a LERODENT s.r.o., Brno

 
 
14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

 
 
15:00 - 16:30

Odborný program II.

 
1.

Etiopatogeneza a diagnostika parodontitidy - 45 min.

Odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 
2.

Možnosti intervence parodontitidy v běžné lékárenské praxi - 45 min.

Odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 
 
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

 
 
17:00 - 18:30

Odborný program III.

 
1.

Nejčastější zdravotní komplikace postihující dutinu ústní v seniorním věku - 45 min.

Odb. as. MDDr. Iva Voborná, Klinika zubního lékařství FN, Lékařské fakulta UP, Olomouc

 
2.

Možnosti péče o ústní dutinu seniorů v běžné lékárenské praxi - 45 min.

Odb. as. MDDr. Iva Voborná, Klinika zubního lékařství FN, Lékařské fakulta UP, Olomouc

 
 
18:30 - 19:00

Zakončení sympozia, předání certifikátů