Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Akademie diabetes (Brno), 05.02.2016 - 06.02.2016, Brno

 

05.02.2016

12:00 - 13:00

Registrace - PÁTEČNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

 
 
13:00 - 14:30

Odborný program I.

 
1.

České zdravotnictví v roce 2015 pohledem VZP - 45 min.

Ing. Martin JELÍNEK, ředitel Odboru léčiv a zdrav. prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna

 
2.

Nákladovost komplexní léčby diabetického pacienta pohledem VZP - 45 min.

Ing. Martin JELÍNEK, ředitel Odboru léčiv a zdrav. prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna

 
 
14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

 
 
15:00 - 16:30

Odborný program II.

 
1.

Legislativní rámec práce s recepty a Rx přípravky - 45 min.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce České lékárnické komory (ČLnK)

 
2.

Nejčastěji chybové preskripce a jejich řešení - kazuistiky - 45 min.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce České lékárnické komory (ČLnK)

 
 
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

 
 
17:00 - 18:30

Odborný program III.

 
1.

Bezpecnost nejcasteji užívaných analgetik / antipyretik - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
2.

Vybrané príklady intoxikací analgetiky / antipyretiky – kazuistiky - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
 
18:30 - 19:00

Zakončení konference, rozdání certifikátů

 

06.02.2016

08:00 - 09:00

Registrace - SOBOTNÍ ODBORNÁ AKADEMIE

 
 
09:00 - 10:30

Odborný program I.

 
1.

Širokospektré klinické benefity neinzulínových antidiabetik - 45 min.

doc. MUDr. Alena ŠMAHELOVÁ, Ph.D., III. Interní klinika FN, LF UK Hradec Králové

 
2.

Inzuliny v lécbe diabetu v r. 2016 + praktické ukázky aplikace - 45 min.

doc. MUDr. Alena ŠMAHELOVÁ, Ph.D., III. Interní klinika FN, LF UK Hradec Králové

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka, občerstvení

 
 
11:00 - 12:30

Odborný program II.

 
1.

Vybrané lékové interakce perorálních antidiabetik - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR, ředitel a předseda představenstva společnosti Infopharm a.s.

 
2.

Vybrané lékové interakce parenterálních antidiabetik - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR, ředitel a předseda představenstva společnosti Infopharm a.s.

 
 
12:30 - 13:30

Oběd

 
 
13:30 - 15:00

Odborný program III.

 
1.

Specifika péce o pacienta s diabetem z hlediska klinického farmakologa - 45 min.

Mgr. Jan HARTINGER, Farmakologický ústav, Všeobecná FN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

 
2.

Pacient s diabetem – kazuistiky z klinicko-farmakologické praxe - 45 min.

Mgr. Jan HARTINGER, Farmakologický ústav, Všeobecná FN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

 
 
15:00 - 15:30

Zakončení akademie, rozdání certifikátů