Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 27.05.2016, Ústí nad Labem

 

27.05.2016

08:00 - 16:00

Registrace

 
 
09:00 - 09:05

Zahájení

 
 
09:05 - 10:50

Odborný program

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

 
1.

Geriatrický pacient a geriatrické syndromy - 35 min.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha

 
2.

Rehabilitace seniorů - 30 min.

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha

 
3.

Možnosti, problémy, úskalí a limity rehabilitace v geriatrii - 20 min.

doc. PaedDr. MUDr. Jan Kálal, CSc.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Univerzita Karlova, FN Motol a 2. LF UK Praha

 
4.

Funkční hodnocení v geriatrii - 20 min.

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.
Gerontologické centrum Praha

 
 
10:50 - 11:00

Diskuze

 
 
11:00 - 11:10

Selektivní radiofrekvenční terapie a HUR – výzkumem podložený koncept aktivního posilování svalů v rehabilitaci – BTL zdravotnická technika, a. s.

 
 
11:10 - 11:45

Přestávka – občerstvení

 
 
11:45 - 13:20

Odborný program

MUDr. Pavel Maršálek, as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

 
1.

Stárnutí svalu a jeho prevence - 25 min.

as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitace, FNKV a 3. LF UK Praha

 
2.

Změny v architektonice kosterních svalů a jejich funkční důsledky u seniorů - 20 min.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
3.

Osteoporotické zlomeniny seniorů - 20 min.

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie UJEP, KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
4.

Přístup k indikaci pohybové aktivity starších lidí a seniorů - 15 min.

MUDr. Pavel Maršálek
Rehabilitační oddělení KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z.

 
5.

Pohybová terapie jako lék u vybraných ortopedických pacientů - 15 min.

MUDr. Pavel Neckář
Ortopedické oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
 
13:20 - 13:30

Diskuze

 
 
13:30 - 13:40

Zpětnovazební a roboticky asistovaná rehabilitace MADISSON, s.r.o.

 
 
13:40 - 14:30

Přestávka – oběd

 
 
14:30 - 15:20

Odborný program

MUDr. Petra Kozmová, MUDr. Michaela Svobodová

 
1.

Komplexní rehabilitační péče seniorů v Sanatoriích Klimkovice - 15 min.

Mgr. Romana Holáňová
Sanatoria Klimkovice

 
2.

Výživa jako součást úspěchu rehabilitace seniorů - 20 min.

MUDr. Petra Kozmová
Oddělení následné péče, KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z.

 
3.

Rehabilitace seniorů trochu jinak - 15 min.

MUDr. Věra Kleplová
Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov u Duchcova

 
 
15:20 - 15:30

Diskuze

 
 
15:30 - 16:00

Vydávání certifikátů