Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

VIII. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 28.05.2016, Liberec

 

28.05.2016

08:00 - 16:05

SYMPOZIUM LÉKAŘŮ

 
 
08:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
08:00 - 14:45

SYMPOZIUM SESTER

 
 
08:00 - 15:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
09:00 - 10:30

Odborný program I.

 
1.

Režimová opatření u dětí po transplantaci kmenových buněk krvetvorby - 15 min.

Nagyová B. – KDHO, FN Motol, Praha

 
2.

Oddělení intenzivní péče – můj domov - 15 min.

Jiránková J. – KDDL JIRP, VFN Praha

 
3.

Hodnocení bolesti a syndromu z odnětí léčiva na pediatrické JIRP - 15 min.

Bašková M. – KDDL JIRP, VFN Praha

 
4.

Specifika ošetřovatelské péče o dětského pacienta s popáleninovým úrazem na pediatrické JIRP - 15 min.

Švarcová P. – KDDL JIRP, VFN Praha

 
5.

Pneumokoková onemocnění a klíšťová encefalitida – závažné infekce preventabilní vakcinaci - 15 min.

Vytlačil J. – Pfizer PFE, spol. s. r. o.

 
 
09:00 - 11:15

Odborný program I.

 
1.

Tumory CNS u dětí (2 kazuistiky) - 20 min.

Rota P. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
2.

Kostní zdraví v dětském věku - 30 min.

Kutílek Š. – Dětské oddělení, Klatovská nemocnice, a. s.

 
3.

Kvantitativní bakteriurie (s otazníky) - 20 min.

Gut J. – Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

 
4.

Biliární atrézie - 20 min.

Sochorová M. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
5.

Akutní encephalitída s nakupením hypermotorických záchvatů - 25 min.

Kuchař M. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
6.

Reflexní sympatická dystrofie (Sudeckova nemoc, komplexní regionální bolestivý syndrom) - 20 min.

Pajerek J., Procházková, Kobrová, Dvořáková – Dětská klinika UJEP, MNUL o. z., KZ, a. s.

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
 
11:00 - 12:30

Odborný program II.

 
1.

Nejčastější chyby rodičů v průběhu pohybového vývoje dětí do 1 roku - 15 min.

Netrefová-Mikešová E. – Rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
2.

Vliv polohy těla na optimální vývoj dítěte - 15 min.

Köhlerová M. – Rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
3.

Nohy sestřičky potřebují dětičky - 15 min.

Líbalová M. – Cévní chirurgie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
4.

Máme rádi zvířátka …některé NE! - 15 min.

Opalecká R. – Kožní ambulance, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
5.

Adaptační proces z pohledu školitele - 15 min.

Marvanová H. – Dětská klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a. s.

 
 
11:15 - 11:35

Přestávka

 
 
11:35 - 13:20

Odborný program II.

 
1.

Pneumokoková onemocnění a klíšťová encefalitida – závažné infekce preventabilní vakcinaci - 15 min.

Vytlačil J. – Pfizer PFE, spol. s. r. o.

 
2.

Terapie infekcí močových cest u dětí - 20 min.

Kolský A.1, Prusík F. 2 – 1Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK v Praze, 2Úsek mikrobiologie a antibiotické středisko FNKV v Praze

 
3.

Neutropenie v dětském věku - 30 min.

Smíšek P. – Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK Praha

 
4.

Steven-Jonsonův syndrom - 20 min.

Mormanová Z. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
5.

Eosinofílie v dětském věku - 20 min.

Kunzmannová A. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s

 
 
12:30 - 13:15

Polední přestávka

 
 
13:15 - 14:45

Odborný program III.

 
1.

Kraniostenóza - 15 min.

Karenová J., Martinková D. – Neurochirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

 
2.

Hodnocení psychomotorického vývoje u dětí ve věku 0-1 rok v dětském zařízení, Kazuistika - 15 min.

Pacáková J. – DC Sluníčko, Liberec

 
3.

Paréza n. facialis z ošetřovatelského hlediska - 15 min.

Pacltová L., Müllerová J. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
4.

Psychomotorický vývoj dětí vyrůstajících v dětském zařízení - 15 min.

Pirklová M. – DC Sluníčko, Liberec

 
5.

Crohnova nemoc - 15 min.

Plašková P. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 
 
13:20 - 13:55

Polední přestávka

 
 
13:55 - 16:00

Odborný program III.

 
1.

Autoimunní hemolytická anémie v dětském věku - 20 min.

Schejbalová Z. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s

 
2.

Hypertenze, diagnostika a léčba - 20 min.

Mrázek J., Kašák F. – Oddělení dětské kardiologie, MNUL, o. z., KZ, a. s.

 
3.

Koarktace aorty - 20 min.

Kašák F., Mrázek J. – Oddělení dětské kardiologie, MNUL, o. z., KZ, a. s.

 
4.

Sirolimus (Rapamune) v léčbě lymfangiomů - 15 min.

Mališ J. – Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK Praha

 
5.

Konzervativní léčba infantilních hemangiomů - 25 min.

Mališ J. – Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK Praha

 
6.

Poruchy příjmu potravy - 25 min.

Havlová J. – Oddělení dětské psychiatrie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
 
14:45 - 14:50

Závěr sympozia

Po skončení odborného programu sesterského sympozia bude umožněn vstup na lékařské sympozium zdarma.

 
 
16:00 - 16:05

Závěr sympozia

Diskuze proběhne v rámci času určeném pro přednášku.