Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Vinohradský stomatologický den, 28.11.2014, Praha

 

28.11.2014

08:00 - 17:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
09:00 - 11:00

Odborný program

 
1.

Parododontolog v privátní zubní praxi - 60 min.

odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA - Stomatologická klinika 1. LF UK v Praze

 
2.

Protokoly ošetření parodontologických pacientů v privátní praxi - 60 min.

MUDr. Silvia Timková, Ph.D. – LF UPJS Košice, PeriODental – prvá súkromna parodontologicka klinika, Košice

 
 
11:00 - 11:30

Přestávka

 
 
11:30 - 13:10

Odborný program

 
1.

Nejčastější onemocnění ústních sliznic - 60 min.

odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA - Stomatologická klinika 1. LF UK v Praze

 
2.

Periimplantitidy z pohledu zubního lékaře, parodontologa - 40 min.

doc. MUDr. Eva Gojišová – Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

 
 
13:10 - 13:55

Přestávka

 
 
13:55 - 15:45

Odborný program

 
1.

Náhlé stavy v ambulantní praxi - 45 min.

MUDr. Herzová, Bc. Radek Smíšek – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

 
2.

Odborné sdělení - 15 min.

 
3.

Zánět dásní – etiopatogeneze a léčba - 20 min.

RNDr. Anna Janáková Ph.D.

 
4.

Workshop - 30 min.

Zaměření na periosondu Pa-on (Zerlina, Elvira, Anna)

 
 
14:55 - 17:00

Workshopy – proběhnou souběžně ve dvou skupinách – je nutné se přihlásit

 
1.

Nácvik KPR a zajištění DC (Don Pedro)

 
 
17:00 - 17:05

Závěr