Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

XXV. Ústecký oftalmologický den, 10.10.2014, Ústí nad Labem

 

10.10.2014

08:30 - 09:30

Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení

 
 
09:30 - 11:00

Odborný program

Zahájení - Liehneová I.

VPMD

 
1.

Diagnostika a léčba VPMD – prezentace firmy Novartis

Veith M.
Oftalmologická klinika, FNKV, Praha

 
2.

Imunologické aspekty intravitreální léčby

Thon V.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF Masarykova Univerzita, Brno

 
3.

Molekulárně genetická analýza VPMD a hereditárních degenerací sítnice

Kousal B.
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha


DIABETICKÝ MAKULÁRNÍ EDÉM

 
4.

Patogeneze diabetického makulárního edému

Sosna T.
Oční oddělení Thomayerova nemocnice, Praha
Centrum diabetologie IKEM

 
5.

Laserová terapie diabetického makulárního edému

Závorková M., Procházková L.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.

 
6.

Chirurgická terapie diabetického makulárního edému

Hejsek L., Dusová J., Rozsíval P.
Oční klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 
 
11:00 - 11:15

Přestávka

 
 
11:15 - 13:00

Odborný program

MALKULÁRNÍ EDÉM A CHIRURGIE KATARAKTY

 
1.

Pseudofakický cystoidní makulární edém

Liehneová K.
Oftalmologická klinika, FNKV, Praha


ONEMOCNĚNÍ VITREOMAKULÁRNÍHO ROZHRANÍ

 
2.

Metamorfopsie

Rejholcová D., Závorková M.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.


VZÁCNĚJŠÍ PŘÍPADY ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE

 
3.

Fluoresceinová angiografie a méně časté nálezy na sítnici

Fluoresceinová angiografie a méně časté nálezy na sítnici
Mach R.
Oční oddělení, Nemocnice Most, o. z., KZ a.s.

 
4.

Membranotomie preretinální hemoragie Nd:YAG laserem

Hložánek M.
Oftalmologická klinika, FNKV Praha, Oční klinika dětí a dospělých 2. LFUK a FN Motol Praha

 
5.

Vznik choroidální neovaskulární membrány u sítnic s angioidními pruhy

Hovorka M.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.


CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE

 
6.

Nové trendy v léčbě okluze retinální vény

Závorková M.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.

 
7.

Jak postupovat při léčbě glaukomu podle EGS Guidelines - prezentace firmy Santen

Pešková H., Liehneová I.
Oční ordinace, Praha
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
 
14:00 - 15:00

Odborný program

ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE U NOVOROZENCŮ

 
1.

Retinopatie nedonošených – screening a sledování v Masarykově nemocnici

Bělohlávková K.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.


GLAUKOM a SÍTNICE

 
2.

OCT Spectralis v diagnostice glaukomu

Karlovská S.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.


PROJEVY CELKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ CÉV NA SÍTNICI

 
3.

Karotidokavernózní píštěl

Andrenacciová E.
Oční klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ a.s.

 
 
15:00 - 15:05

Závěr sympozia

Diskuze bude probíhat po ukončení jednotlivých bloků přednášek.