Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

4. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 18.09.2014 - 19.09.2014, Roudnice nad Labem

 

18.09.2014

07:30 - 16:30

Registrace - LÉKAŘSKÁ SEKCE / Amber Hotel Vavřinec

 
 
08:00 - 16:30

SYMPOZIUM SESTER - 18.9.2014

Registrace
Městská knihovna Ervina Špindlera

 
 
08:30 - 16:30

Odborný program - LÉKAŘSKÁ SEKCE / Amber Hotel Vavřinec

 
1.

Slavnostní zahájení sympozia - 20 min.

Krajník O., Roudnice nad Labem

 
 
08:30 - 08:50

Slavnostní zahájení sympozia společné LÉKAŘI + SESTRY

Krajník O., Roudnice nad Labem
Amber Hotel Vavřinec

 
 
08:50 - 10:10

BLOK I.

 
1.

Die Erfahrungen mit dem Calcaneusnagel bei Calcaneusfrakturen

Zwipp H., Dresden

 
2.

Proč osteosyntézy s úhlově stabilními dlahami občas selhávají?

Wendsche P., Brno

 
3.

Zlomeniny pilonu

Douša P., Praha

 
4.

Poranění jater u polytraumatizovaných pacientů-operační a konservativní postupy

Očadlík M., Praha

 
5.

Zlomeniny distálního femuru v Traumacentru Ústí nad Labem

Edelmann K., Ústí nad Labem

 
 
09:30 - 13:00

Odborný program - SESTERSKÁ SEKCE

Městská knihovna E. Špindlera

 
 
09:30 - 10:30

BLOK I.

 
1.

Novinky v miniinvazivní operativě kolorekta

Švingrová M., Děčín

 
2.

Crohnova choroba - chirurgická léčba

Štenclová E., Ostrava

 
3.

Crohnova choroba - chirurgická léčba

Tkadlečková H., Ostrava

 
4.

Crohnova choroba - výživa

Váňová L., Česká Lípa

 
5.

Hubneme s rozumem?

Váňová L., Česká Lípa

 
 
10:10 - 10:30

Diskuze

 
 
10:30 - 11:00

Coffee break

 
 
10:30 - 10:45

Diskuze

 
 
10:45 - 11:15

Coffee break

 
 
11:00 - 11:40

BLOK II. - DOLNÍ KONČETINA

 
1.

Komplikace osteosytnézy zlomenin proximálního femuru

Žofka P., Kladno

 
2.

Zlomeniny proximálního femuru v souboru našich pacientů

Hudák A., Krajník O., Doležal J., Roudnice nad Labem

 
3.

Současná strategie ošetřování zlomenin patní kosti

Obruba P., Ústí nad Labem

 
 
11:15 - 12:45

BLOK II.

 
1.

Kuriózní dopravní nehoda - kazuistika

Oktábec Z., Roudnice nad Labem

 
2.

Základní principy ošetření polytraumat

Vykoukalová , Rumlová M., Bendlová M.

 
3.

Ortopedie dětského věku

Vágnerová R., Ústí nad Labem

 
4.

Rehabilitace po TEP kyčelního kloubu z pohledu všeobecné sestry

Hrstková E., Roudnice nad Labem

 
5.

Rehabilitace po CMP a následná péče - kazuistika

Mašková P., Pertlíková L., Roudnice nad Labem

 
6.

Bazální stimulace po CMP

Pertlíková L., Mašková P., Roudnice nad Labem

 
 
11:40 - 12:00

DISKUZE

 
 
12:00 - 12:30

BLOK III. - HORNÍ KONČETINA

 
1.

Naše zkušenosti s ošetřením extraartikulárních zlomenin distálního humeru pomocí LCP Extra-articular Distal Humerus Plate

Král M., Liberec

 
2.

Dlaha versus hřeb u zlomenin diafysy pažní kosti

Vopelka J., Brno

 
 
12:30 - 12:50

Diskuze

 
 
12:45 - 13:00

Diskuze

 
 
12:50 - 14:15

Oběd

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
 
14:00 - 16:30

Odborný program společný LÉKAŘI + SESTRY / Amber Hotel Vavřinec

 
 
14:15 - 15:30

BLOK IV. – ASK

 
1.

Ošetření chondrálních defektů nosných kloubů metodou implantace solidního chondrograftu

Vališ P., Brno

 
2.

Plastiky LCA štěpem BTB v souboru našich pacientů

Krajník O., Hudák A., Doležal J., Roudnice nad Labem

 
3.

Ošetření zadní nestability ramenního kloubu

Rouchal M., Brno

 
4.

Replastika LCA pomocí kadaverózního štěpu z ligamentum patellae

Otaševič T., Brno

 
5.

Využití zadních artroskopických přístupů do kolene

Hořák J., Brno

 
6.

Artroskoopie zápěstí

Novák J., Brno

 
 
15:30 - 15:50

Diskuze

 
 
15:50 - 16:10

Blok V. – Zajímavosti

 
1.

Pacient pomáhá, pacient škodí

Navrátil J., Edelmann K., Ústí nad Labem

 
2.

Kazuistika kuriosní dopravní nehody

Oktábec Z., Roudnice nad Labem

 
 
16:10 - 16:30

Diskuze

 
 
16:30 - 16:35

Závěr 1. dne sympozia

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer


19.9.2014 JE ODBORNÝ PROGRAM SPOLEČNÝ PRO LÉKAŘE A SESTRY

 

19.09.2014

08:00 - 14:15

Registrace - LÉKAŘSKÁ SEKCE / Amber Hotel Vavřinec

 
 
09:00 - 14:50

Odborný program - LÉKAŘSKÁ SEKCE / Amber Hotel Vavřinec

 
 
09:00 - 10:10

BLOK I. – LAPAROSKOPIE

 
1.

Možnosti chirurgického řešení poranění žlučového stromu při laparoskopické cholecystektomii

Gürlich R., Praha

 
2.

Neúspěchy laparoskopických antirefluxních operací, jejich příčiny a řešení

Drahoňovský V., Praha

 
3.

TAMIS - nová cesta?

Rejholec J., Děčín

 
4.

Laparoskopie a nádory žaludku

Moravík J., Děčín

 
5.

Laparoskopická cholecystektomie u dětí

Janeček L., Hradec Králové

 
6.

Kazuistika - iatrogenní poranění střeva při laparoskopické revizi břicha

Ogunwale I., Děčín

 
 
10:10 - 10:30

Diskuze

 
 
10:30 - 11:00

Coffee break

 
 
11:00 - 12:00

BLOK II. - CÉVNÍ CHIRURGIE

 
1.

Současný stav a možnosti cévní chirurgie v Ústeckém regionu

Sauer M., Ústí nad Labem

 
2.

Cévní operace v podmínkách regionálního pracoviště

Horák Z., Roudnice nad Labem

 
3.

Laparoskopické řešení komplikací VP-shuntu

Janeček L., Hradec Králové

 
4.

Mininvasivní cévní přístup zachraňující pacienta a nervy chirurga

Maleček R., Ústí nad Labem

 
5.

Jaká je optimální terapie Ulcus cruris venosum?

Julínek Š., Praha

 
 
12:00 - 12:20

Diskuze

 
 
12:20 - 13:20

Oběd

 
 
13:20 - 14:30

BLOK III. - KLASICKÁ CHIRURGIE

 
1.

Komplikace po implantaci stentgraftu pro aneurysma břišní aorty

Dvořák J., Ústí nad Labem

 
2.

Nový pohled na managment léčby axily u Ca prsu

Janík J., Ústí nad Labem

 
3.

. Řešení pilonidálního sinu na našem pracovišti

Johanides O., Ústí nad Labem

 
4.

Defekt nohy………….co s ním?

Procházka D., Ústí nad Labem

 
 
14:30 - 14:50

Diskuze

 
 
14:50 - 14:55

Závěr sympozia