Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

XII. spondylochirurgický kongres, 21.09.2014 - 23.09.2014, Praha

 

21.09.2014

17:00 - 19:00

Registrace

 
 
19:00 - 21:00

Welcome drink

 

22.09.2014

07:30 - 17:00

Registrace

 
 
08:30 - 17:30

LÉKAŘSKÁ SEKCE Sál Don Giovanni / 2. patro

 
 
08:30 - 08:50

Opening ceremony

 
 
08:50 - 10:30

Blok I. – Úrazy páteře 1

Předsednictvo: Krbec M., Štulík J.

 
1.

Poranění páteře v ČR - 10 min.

Štulík J.(1), Krbec M. (2) – (1)Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha, (2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

 
2.

Suboptimální ošetření poranění páteře - 10 min.

Šrám J. (1), Lukáš R. (1), Štulík J. (2), Nesnídal P. (2), Kříž J. (3) – (1)Traumatologicko-ortopedické centrum, Spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec, (2)Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha, (3)Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL FN Motol

 
3.

Léčba zlomenin krčku dentu druhého krčního obratle u pacientů vysokého věku - 10 min.

Bludovský D., Žídek S., Štěpánek D. - Neurochirurgické oddělení UK v Praze, LF v Plzni a FN v Plzni

 
4.

Translaminární fixace C2 - 10 min.

Vachata P., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L

 
5.

Poranění krční míchy u pacientů s preexistující krční spondylózou - 10 min.

Žídek S., Bludovský D., Štěpánek D. - Neurochirurgické oddělení, FN v Plzni

 
6.

Complications and social drift in octogenerians undergoing cervical spine surgery - 10 min.

Klezl Z., Gakhar H., Shaw R. - Royal Rerby Hospital, University of Nottingham, UK

 
7.

Kompresivní zlomeniny obratlových těl hrudní páteře u dětí: diagnosticko- léčebný algoritmus - 10 min.

Dubská P., Havránek P., Pešl. T. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN

 
8.

Poranění páteře u dětí - 10 min.

Nesnídal P., Štulík J., Kryl J. – Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha

 
9.

Seat-belt poranění u dětí - 10 min.

Matějka J., Zeman J., Belatka J., Matějka T. - KOTPÚ FN a LF Plzeň

 
 
10:30 - 11:00

Coffee break

 
 
11:00 - 12:40

Blok II. – Úrazy páteře 2

Předsednictvo: Klézl Z., Suchomel P.

 
1.

Trauma classification - 10 min.

Aebi M. - Orthopädische Klinik, Salem-Spital, Bern, Switzerland

 
2.

Konservativní léčení zlomenin TL páteře - 10 min.

Šuman R., Tóth L., Včelák J. - Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
3.

Dlouhodobé výsledky po operacích zlomenin torakolumbální páteře - 10 min.

Chaloupka R., Ryba L., Motyčka J., Ženčina P., Cienciala J. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
4.

Dlouhodobé výsledky ošetření defektu předního sloupce TL páteře expanzním implantátem - 10 min.

Vyskočil T., Štulík J. - Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1.LFUK Praha

 
5.

Hyperextenční zlomeniny T/L páteře – obtíže v diagnostice a léčbě - 10 min.

Matějka J.(1), Skála-Rosenbaum J. (2), Krbec M. (2), Zeman J. (1), Matějka T. (1) - (1)KOTPÚ FN a LF Plzeň, (2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

 
6.

Miniinvazívna stabilizácia zlomenín Th, L, L-S chrtice - 10 min.

Kónya Š., Štefanov I. - Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie, FN Nitra, SK

 
7.

Léčba zlomenin v oblasti thorakolumbální páteře s využitím perkutánní transpedikulární fixace. Prospektivní srovnávací studie s minimálně 2-letým odstupem od výkonu - 10 min.

Vaněk P. - Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Střešovice, Praha

 
8.

Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín chrbtice typu A v oblasti Th/L prechodu - 10 min.

Božík M.(1), Matějíčka D. (1), Baka J. (1), Gajdoš R. (2) – (1)Oddelenie úrazovej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, SK, (2)Klinika úrazovej chirurgie Univerzitná Nemocnica Bratislava, SK

 
9.

Traumatická spondylolistéza L5-S1: přehled problematiky s kasuistickým sdělením - 10 min.

Kostyšyn R., Málek V., Hosszú T. - Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králov

 
10.

Indikace a operační technika lumbopelvické fúze při poranění lumbosakrálního přechodu - 10 min.

Skála-Rosenbaum J., Krbec M., Džupa V., Douša P. - Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

 
 
12:00 - 14:00

SESTERSKÁ SEKCE Sál Ottavio / 1.patro

 
1.

FIREMNÍ WORKSHOP- LDR Médical /MEDIFORM, spol. s r.o. - 120 min.

„VERTEBRIDGE – Skutečně miniinvazivní přístup ke krční a bederní páteři“
Prezentace a workshop o ACIF, ALIF a LLIF - anatomie, představení konceptu Vertebridge, operační techniky a specifika správné instrumentace
Firemní workshop pro zvané účastníky (omezené kapacitou).

 
 
12:40 - 13:50

Oběd

 
 
13:50 - 15:30

Blok III. – Úrazy páteře 3

Předsednictvo: Rusnák R., Vaněk P.

 
1.

Využitie 3-D navigácie pri vertebroplastike v Th segmente - 10 min.

Rusnák R., Šproch M. - ÚVN SNP FN Ružomberok, SK

 
2.

Ošetrenie úrazov hrudnej chrbtice s použitím peroperačného 3D zobrazenia - 10 min.

Šproch M., Rusnák R. - ÚVN SNP FN Ružomberok, SK

 
3.

Zadní stabilizace zlomenin cervikotorakálního přechodu s využitím peroperační navigace O-arm - 10 min.

Douša P., Krbec M., Skála-Rosenbaum J., Ježek J. - Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

 
4.

Surgical therapy of osteoporotic fractures - Current possibilities - 10 min.

Jurek P., Filip M., Linzer P., Mitaľ M. - Neurochirurgické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

 
5.

Chirurgické řešení osteoporotických zlomenin - 10 min.

Brož T., Ratzová H., Janiga M., Zinek K. – Neurochirurgické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.

 
6.

Komplikace operační léčby porotických zlomenin páteře - vlastní zkušenosti - 10 min.

Filip M., Linzer P., Jurek P., Kremr J., Mitáľ M. - Neurochirurgické oddělení, KNTB, a.s., Zlín, Technologická universita Liberec, LASAK s.r.o.

 
7.

Pozdní následky poranění páteře bez poranění kostního aparátu - 10 min.

Hemza J. - Neurochirurgická klinika, FN u svaté Anny, Brno

 
8.

Úrazy páteře v terénu M. Bechtěrev - mechanismus, taktika chirurgické léčby, komplikace, výsledky - 10 min.

Krčík T., Paleček T. - Neurochirurgická klinika, FN Ostrava

 
9.

LLIF - 15 min.

Aebi M. - Orthopädische Klinik, Salem-Spital, Bern, Switzerland

 
10.

iFuse: the MIS Approach for the Sacroiliac joint fusion - 10 min.

Thomas M. – London, UK

 
 
14:00 - 16:45

SESTERSKÁ SEKCE Sál Zerlina, D. Anna, D. Elvira / 1. patro

 
 
14:00 - 15:20

Blok I.

Předsednictvo: Veverková K., Šeborová D., host

 
1.

Psychologické aspekty péče o pacienta s onkologickým onemocněním - 15 min.

Meitnerová H. - Ortopedická klinika, JIP I, FN Brno

 
2.

Skokanky - 15 min.

Šipulová L. – Oddělení spondylochirurgické, FN Motol a 1. LF UK Praha

 
3.

Fyzioterapie u spondylochirurgických operací - 15 min.

Veselá I. - Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

 
4.

Kazuistika- úspěšná léčba u polymorbidní pacientky s paraparézou DKK - 15 min.

Křístková M. - Oddělení chirurgie páteře, Karvinská hornická nemocnice a.s.

D I S K U S E

 
 
15:20 - 15:40

Coffee break

 
 
15:30 - 16:00

Coffee break

 
 
15:40 - 16:45

BLOK II

Předsednictvo: Veverková K., Jirků H., host

 
1.

Multidisciplinární péče na spinální jednotce - 15 min.

Charousová K., Jirků H. - Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství

 
2.

Ošetřovatelská péče o pacienta s těžkou lézí krční míchy - 15 min.

Štreerová I., Hankovcová E. - Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň

 
3.

Zdravotně sociální práce zajišťování následné péče na ortopedicko – traumatologickém oddělení - 15 min.

Kolářová K. - Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

D I S K U S E

 
 
16:00 - 17:30

Blok IV. – RHB

Předsednictvo: Kříž J., Vacek J.

 
1.

ASIA score u pacientů spinální jednotky FN Brno - 10 min.

Vašíčková L. - Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie a Rehabilitační oddělení FN Brno

 
2.

Patofyziologie míšního šoku a sekundárního míšního poranění, možnosti klinického využití - 10 min.

Háková R., Kříž J. - Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL FN Motol, Praha

 
3.

Autonomní dysfunkce po míšním poranění - 10 min.

Kříž J. - Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL FN Motol, Praha

 
4.

Úskalí rehabilitace po operacích páteře - 10 min.

Vacek J. - Klinika rehabilitace FN Královské Vinohrady, Praha

 
5.

Vertebrogenní komplikace u pacientů v pozdní fázi po spinálním traumatu - 10 min.

Hyšperská V., Kříž J., Vyskočil T. - Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN Motol, Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha

 
6.

Režimová omezení po stabilizaci páteře u pacientů s míšní lézí - 10 min.

Hlinková Z., Kříž J. - Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL FN Motol, Praha

 
7.

Inovativní prostředky pro vertikální mobilitu - 10 min.

Moses K. - RÚ Kladruby

 
8.

Fyzioterapeutická péče na Spinální jednotce - 10 min.

Frgalová B., Hlaváčková T., Michálková V. - Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL FN Motol, Praha

 
9.

Rehabilitace na spinální jednotce FNO u pacientů s nádorovým onemocněním - 10 min.

Guřan Z., Sedlaříková R. - Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava

 
 
17:30 - 17:35

Závěr jednacího dne

 
 
17:40 - 18:40

Schůze ČSCHS

 
 
20:00 - 02:00

Společenský večer


Doprava pro účastníky zajištěna kongresovými autobusy

 

23.09.2014

08:00 - 15:00

Registrace

 
 
08:30 - 15:00

LÉKAŘSKÁ SEKCE Sál Don Giovanni / 2. patro

 
 
08:30 - 10:10

Blok V. – Tumory 1

Předsednictvo: Barsa P., Repko M.

 
1.

Management nádorů CC junkce se zaměřením na pooperační instabilitu C0-C1 - 10 min.

Sameš M., Vachata P., Radovnický T, Ceé J. - Neurochirurgická klinika, Univerzita J.E.Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 
2.

Zásady intraoperačního neurofyziologického monitoringu u míšních tumorů - 10 min.

Tomáš R., Klener J. – Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

 
3.

Intradurální metastázy - 10 min.

Potičný S., Krejčí T., Mrůzek M., Krejčí O., Večeřa Z. - Neurochirurgická klinika FN Ostrava – Poruba

 
4.

Současná chirurgická léčba spinálních intradurálních tumorů - 10 min.

Přibáň V. - Neurochirurgické oddělení FN Plzeň

 
5.

Chordomy bederní páteře – diagnóza a operační léčba - 10 min.

Cienciala J., Němec F., Repko M., Chaloupka R. - Ortopedická klinika, FN Brno

 
6.

Aneurysmatická kostní cysta páteře - 10 min.

Ženčica P., Cienciala J., Grosman R. - Ortopedická klinika, FN Brno

 
7.

Prognostické faktory ovlivňující délku přežití pacientů operovaných pro symptomatické metastatické postižení páteře. Retrospektivní studie - 10 min.

Vaněk P. - Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Střešovice, Praha

 
8.

Predictors of early mortality in surgically treated patients with spinal metastasis - 10 min.

Gakhar H., Reddy V., Nanjayan S., Klezl Z., Bommiredy R. - Royal Rerby Hospital, University of Nottingham, UK

 
9.

Současný pohled na možnosti radikality operačního řešení páteřních metastáz karcinomu prsu - 10 min.

Repko M., Pešek J., Cienciala J., Grosman R. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
10.

Computer tomography assessed muscle mass as an indicator of longevity in patients with spinal metastasis - 10 min.

Gakhar H., Bommiredy R., Calthorpe D., Klezl Z., Williams J. - Royal Rerby Hospital, University of Nottingham, UK

 
 
08:30 - 12:20

SESTERSKÁ SEKCE Sál Zerlina, D. Anna, D. Elvira / 1. patro

 
 
08:30 - 10:40

BLOK III

Předsednictvo: Veverková K., Šeborová D., Šaldová I.

 
1.

Nádorová onemocnění páteře - 20 min.

Tománková I. - Ortopedická klinika, JIP I, FN Brno

 
2.

Kazuistika - Perioperační péče o pacienta s Chordomem - 20 min.

Zavřelová V., Šikralová M. - COS -Ortopedie, FN Brno

 
3.

Idiopatická juvenilní skolióza - moderní operační terapie - 20 min.

Jedonová I., Hastíková J. - COS -Ortopedie, FN Brno

 
4.

Edukační činnosti sestry při péči o pacienty po operaci páteře - 20 min.

Šeborová D., Šipulová L. - Oddělení spondylochirurgické, FN Motol a 1. LF UK Praha

 
5.

Léčba spondylolistézy systémem URS - 20 min.

Rogozná Z., Tomášová K. - COS, FN Ostrava

D I S K U S E

 
 
10:10 - 10:40

Coffee break

 
 
10:40 - 12:20

Blok VI. – Tumory 2 / Infekty

Předsednictvo: Chaloupka R., Hrabálek L.

 
1.

Minimal-invasive therapy of spinal tumors - 13 min.

Kurth A.A. - THEMISTOCLES GLUCK hospital GmbH Ratingen, Germany

 
2.

Operace mnohočetného myelomu a solitárního plazmocytomu páteře - 10 min.

Hrabálek L. (1), Wanek T.(1), Bačovský J.(2), Minařík J.(2), Ščudla V.(2) - (1)Neurochirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, (2)III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

 
3.

Maligní nádory křížové kosti - 10 min.

Kroupa R., Starý M., Veselský P., Tuček P., Macejka M. - Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava

 
4.

Neobvyklá expanzia v sakrálnom segmente – kasuistika - 10 min.

Opšenák R., Kolarovszki B., Benčo M., Richterová R. - Univerzitná nemocnica Martin, Neurochirurgická klinika JLF UK, Martin, SK

 
5.

Taktika léčby u postižení páteře při myelomu - 10 min.

Grosman R., Chaloupka R., Cienciala J., Prýmek M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
6.

The role of and indications of percutaneous spine instrumentation - 10 min.

Klezl Z. Sr., Gakhar H., Yellu S., Bommiredy R. - Royal Derby Hospital, UK

 
7.

Diferenciální diagnostika bolestí zad u dětí - 10 min.

Korbelář P. - Ortopedická klinika dětí a dospělých, FN Motol, Praha

 
8.

Špecifické spondylodiscitídy u malých detí.Naše skúsenosti s operačnou liečbou - 10 min.

Popluhár J., Hartel M. - Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

 
9.

Recidivujúce infekty po operačnej liečbe deformít chrbtice u detí - naše skúsenosti - 10 min.

Hartel M., Popluhár J. – Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

 
 
10:40 - 11:00

Coffee break

 
 
11:00 - 12:20

BLOK IV

Předsednictvo: Veverková K., Šeborová D., Šipulová L.

 
1.

MIDLF - nová operační technika - 20 min.

Glezgová V., Vyvlečková P., Esterková J. - Neurochirurgické oddělení, KNTB a.s., Zlín

 
2.

Trendy v léčbě a ošetřováním pacienta po stabilizaci bederní páteře - 20 min.

Trčková Š., Desaťová G. - Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava

 
3.

Ošetřovatelská péče o pacientku s hemofilií po operaci páteře - 20 min.

Šipulová L. - Oddělení spondylochirurgické, FN Motol a 1. LF UK Praha

D I S K U S E

 
 
12:20 - 13:20

Oběd

 
 
12:20 - 12:25

Závěr sekce sester


----------------------------------------------------------------------------------------------

E-POSTERY

 
1.

P1. The local application of vancomycin for the prevention of lumbar spinewound infection

Náhlík D., Hart R., Procházka V., Buček F. - Dept. of Orthopaedics and Traumatology General Hospital Znojmo

 
2.

P2. Přehled výkonů operačně léčených pacientů se spondylolistézou bederní páteře na Ortopedické klinice FN Brno za období 10-ti let

Sklenský J., Zítka R., Pešek J. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
3.

P3. Možnosti řešení komplikací Growing Rods systémů

Filipovič M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
4.

P4. Deformita páteře u neurofibromatozy (kasuistika)

Leznar M., Repko M., Prýmek M., Filipovič M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
5.

P5. Srovnání různých typů operací u pacientů s dysplastickou spondylolistézou

Pešek J., Cienciala J., Chaloupka R., Tichý V. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
6.

P6. Chirurgická terapie revmatického postižení kraniocervikálního přechodu

Vaněk P. - Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Střešovice, Praha

 
7.

P7. Faktory podpory kostní mezitělové fůze ve výzkumu a klinické praxi – vlastní zkušenosti

Filip M. – Neurochirurgické oddělení, KNTB, a.s., Zlín

 
8.

P8. Včasná indikace dekomprese krční míchy při spondylogenní myelopatii.

Hrabálek L. - Neurochirurgická klinika, FN Olomouc

 
9.

P9. Radiological and clinical evaluation of the dynamic interlaminar implant

Náhlík D. - Dept. of Orthopaedics and Traumatology General Hospital Znojmo

 
10.

P10. Je 360° bederní fúze provedená metodou PLIF z laminektomie rizikem pro akceleraci degenerativních změn v přilehlém segmentu?

Barsa P. - Neurochirurgické oddělení, Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec

 
11.

P11. První zkušenosti s MIS PLIF

Hosszú T. - Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

 
12.

P12. Výsledky spondylochirurgických operací u seniorů aneb platí věta

Paleček T. - Neurochirurgická klinika, FN Ostrava

 
13.

P13. O-Arm Guided upper thoracic augmentation: Single-Center experience in Slovakia

Hamid Khoshab A. - Neurosurgery department, UVN, Rbk.

 
14.

P14. Výsledky jednosegmentové stabilizace DSS

Ryba L. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
15.

P15. Výhřez bederního disku dětí ve školním věku – řešení metodou miniivazivní mikrodiskektomie

Steindler J. - Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, FN Motol, Praha

 
16.

P16. Outcome study of TLIF V/S PLF surgery for grade 1 and 2 degenerative or lytic spondylolisthesis

Gakhar H. - Royal Derby Hospital, UK

 
17.

P17. Ovlivnění sagitální balance při ošetření degenerativního onemocnění bederní páteře fúzní a nefúzní technikou

Cienciala J. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
18.

P18. Přední krční osteofyty jako příčina dysfagie a dyspnoe

Tuček P. - Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava

 
19.

P19. Robot-assisted spine surgery, results and future perspectives

Kantlhardt S. - Neurosurgical Department of the University Clinic in Mainz, Germany

 
20.

P20. Možné komplikace transthorakální instrumentace páteře

Neckař P. – Ortopedická klinika, KZ, a.s., MN, o.z., Ústí nad Labem

 
21.

P21. Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a implantácii klietky s integrovanou dlahou

Opšenák R., Kolarovszki B., Šutovský J., Benčo M. - Univerzitná nemocnica Martin, Neurochirurgická klinika JLF UK, Martin, SK

 
22.

P22. Idiopatická herniace míchy - kazuistika

Saur K., Ostrý S., Vaněk P. - Neurochirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

 
 
13:20 - 15:00

Blok VII. – Infekty páteře

Předsednictvo: Tóth L., Kryl J.

 
1.

Pyogenní infekce kraniovertebrálního přechodu u pacientů nad 50 let věku: příčina, příznaky a léčebná taktika - 10 min.

Barsa P., Suchomel P.– Neurochirurgické oddělení, Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec

 
2.

Spondylodiscitis - diagnostika a indikace operační léčby - 10 min.

Krbec M., Skála-Rosenbaum, Douša P., Ježek J. - Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

 
3.

Záněty páteře- nové možnosti detekce a léčby - 10 min.

Chrobok J., Kučera R. - Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce Praha

 
4.

Spondylodiscitis - 10 min.

Pilát P., Tomaškovič M. – Ortopedická klinika, KZ, a.s., MN, o.z. v Ústí nad Labem, Infekční oddělení, KZ, a.s., MN, o.z. v Ústí nad Labem

 
5.

Léčba spondylodiscitidy bederní páteře - 10 min.

Včelák J., Tóth l., Šuman R., Šlégl M. - Ortopedická klinika, Nemocnice Bulovka, Praha

 
6.

Operační léčba spondylodiscitidy - 10 min.

Filipovič M., Kocanda J. - Ortopedická klinika FN Brno

 
7.

Fibroproduktivní zánět páteře - vzácná diagnosa imitující nádor - 10 min.

Hemza J. - Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 
8.

Infekční komplikace tibialního allograftu - 10 min.

Teplý O., Chlouba V. - Neurochirurgické odd., Nemocnice České Budějovice

 
9.

TBC Spondylitida - 10 min.

Tóth L., Včelák J., Šuman R. - Ortopedická klinika, Nemocnice Bulovka, Praha

 
10.

Mykotická spndylitida - 10 min.

Kryl J., Štulík J. - Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha

 
 
15:00 - 15:05

Závěr kongresu