Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 31.05.2014, Liberec

 

31.05.2014

08:00 - 15:45

SYMPOZIUM LÉKAŘŮ - Kongresový sál v Hotelu Babylon

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
08:00 - 15:05

SYMPOZIUM SESTER - Expo sál v Centru Babylon

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
09:00 - 10:55

Odborný program

Předsedající: Kuchař M., Gut J., Sochorová M.

 
1.

Vyšetření hypertenze v pediatrii - 20 min.

Kolský A. 1 , Kolská M. 2 – 1 Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK v Praze, 2 PLDD, Praha 4

 
2.

Uzdravená ptosa víčka a přetrvávající obtíže - 20 min.

Kuchař M. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
3.

Familiární hematurie. Kdy je benigní? - 20 min.

Gut J. 1 , Plevová P. 2 – 1 Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká lípa, a. s.,
2 Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava

 
4.

Patří bolesti břicha k této diagnóze? - 20 min.

Sochorová M., Šochman P. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
5.

HPV vakcinace z pohledu onkogynekologa – stačí 2 dávky? - 20 min.

Bendová M. – Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 
6.

Olivova dětská léčebna – Co je nového? - 5 min.

Šulc J. – Olivova dětská léčebna, o. p. s., Říčany

 
 
09:00 - 10:30

Odborný program

 
1.

ECMO u dětí - 15 min.

Bašková M. – Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK v Praze

 
2.

Hypertenze v dětském věku - 15 min.

Růžičková P. – Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK v Praze

 
3.

Zkušenosti s dg. PEQ - 15 min.

Nováková J. – Dětská ortopedie, FN Hradec Králové

 
4.

Psychologická problematika dítěte hospitalizovaného na chirurgii - 15 min.

Knapová J., Hubková H. – Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
5.

Specifika ošetřovatelské péče v dětské chirurgii - 15 min.

Jiránková A., Škopová J. – Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
6.

Očkování v ordinaci dětského lékaře - 15 min.

Bíbová J. – PLDD, Praha 4

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
 
10:45 - 10:55

Diskuze

 
 
10:55 - 11:15

Přestávka

 
 
11:00 - 12:45

Odborný program

 
1.

Proč mají děti děti? - 15 min.

Paukertová Z. – Gynekologicko – porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
2.

Novorozenecký screening - 15 min.

Kopecká J. Svobodová M. – Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
3.

Úskalí edukace matky v novorozeneckém období - 15 min.

Lorenz A. – Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
4.

Vyšetření dětí na oddělení nukleární medicíny - 15 min.

Šťastná L. – Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
5.

Je svrab známkou nedostatečné hygieny? - 15 min.

Líbalová M. – Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
6.

Plísňová onemocnění v dětském věku - 15 min.

Opalecká R. – Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
7.

Když hormonální porucha nejde prokázat jednoduchým vyšetřením - 15 min.

Müllerová J., Vogtová S. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
 
11:15 - 13:45

Odborný program

 
1.

Klimatické podmínky v Priessnitzových léčebných lázních a. s. Jeseník a jejich vliv na léčbu onemocnění dýchacích cest - 10 min.

Novotný J. – Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.

 
2.

Péče o nedonošené novorozence v rizikové poradně - 20 min.

Mormanová Z. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
3.

Idiopatická infantilní hyperkalcemie - 20 min.

Krupičková H., Petříčková J. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
4.

Trombofilní stavy u dětí - 40 min.

Hadačová I. – Oddělení klinické hematologie, FN Motol, Praha

 
5.

Neprospívající holčička - 20 min.

Embacherová I. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
6.

Interpretace serologií a aktuální situace v infekčních onemocněních dětského věku - 30 min.

Hobstová J. – Infekční klinika, FN Motol, Praha

 
 
12:45 - 13:30

Polední přestávka

 
 
13:30 - 15:00

Odborný program

 
1.

Metodika endokrinologických testů - 15 min.

Vyhnánková M. – Oddělení diabetologie a endokrinologie,
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze

 
2.

Diabetes u cystické fibrozy - 15 min.

Koukalová R. – Oddělení diabetologie a endokrinologie,
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze

 
3.

Flexibilní nebo fixní režim? Pohled pacienta - 15 min.

Picková K. – 2.LF UK v Praze

 
4.

Můj střet s lepkem - 15 min.

Krajíčková K. – Ambulance PLDD, Liberec

 
5.

Děti s PAS v projektu integrací k inkluzi na táboře pro hendikepované děti z pohledu dětské sestry - 15 min.

Žumárová P. – Neurologická klinika, FN Hradec Králové

 
6.

V nemocnici s úsměvem, aneb aby smutno nebylo - 15 min.

Jelínková J. – Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

 
 
13:35 - 13:45

Diskuze

 
 
13:45 - 14:15

Polední přestávka

 
 
14:15 - 15:45

Odborný program

 
1.

Celiakie souhrn diagnostiky, kazuistika - 20 min.

Votočková B. – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
2.

Málo frekventní NPB v dětské populaci - 20 min.

Červenková L. – Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

 
3.

Ostomyelitis, kazuistika - 20 min.

Cábová M. – Pediatrické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
4.

Kasuistika – růstové grafy v diagnostice vzácné autoimunity v ordinaci PLDD - 20 min.

Mattouchová M. – Alergopraktik, s. r. o., Oddělení alergologie a klinická imunologie,
PLDD Jablonec nad Nisou, Příšovice

 
 
15:00 - 15:05

Závěr programu - SYMPOZIUM SESTER

 
 
15:35 - 15:45

Diskuze

Diskuze proběhnou po každé přednášce a na konci bloku.

 
 
15:45 - 15:50

Závěr programu - SYMPOZIUM LÉKAŘŮ