Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

12. ČESKO – POLSKO – SLOVENSKÝ KONGRES MIS, 01.11.2012 - 02.11.2012, Ostrava

 

01.11.2012

08:00 - 18:00

Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem

 
 
09:00 - 09:20

KONGRESOVÝ SÁL - Slavnostní zahájení

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. - děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Ing. Simona Piperková - náměstkyně primátora statutárního města Ostravy
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ředitel FN Ostrava
MUDr. Tomáš Nykel – ředitel městské nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

 
 
09:30 - 11:00

I. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Vraný M., Zhandarov K. N., Mrázek T.

 
1.

Laparoskopické resekce střeva v MN Ostrava

Mrázek T., Šnajder B., Havlík M., Chmelová J. (Ostrava)

 
2.

Laparoscopic technologies in various spheres coloproctology

Zhandarov K. N., Savitskij S.E., Golyshko P.V., Batayev S.A. (Grodno, PL)

 
3.

Robot da Vinci a jeho přínos v léčbě karcinomu rekta

Langer D., Pudil J., Ryska M. (Praha)

 
4.

Our experience with robotic surgery for rectal cancer

Skalický P., Klementa I., Zbořil P., Starý L., Vysloužil K., Neoral Č. (Olomouc)

 
5.

Dehiscence rektálních anatomóz a jejich řešení

Vraný M., Man M., Dudek M., Schroder J., Manová B., Šimečková D. (Jablonec nad Nisou)

 
6.

Laparoskopická apendikostomie - Maloneho operace

Vraný M., Šimečková D. (Jablonec nad Nisou)

 
7.

TEM při léčbě karcinomu rekta

Zbořil P., Klementa I., Starý L., Skalický P., Vysloužil K. (Olomouc)

 
 
09:30 - 11:00

SALONEK BUDAPEŠŤ- ODBORNÝ PROGRAM SESTER

Kalužová E., Minclová P.

 
1.

Historická ohlédnutí za prací sestry na operačním sále

Mittáková H., Zajíčková Z. (Ostrava)

 
2.

Vývoj laparoskopie od počátku po současnost

Dudová M., Kubesová R., Nečesaná G. (Ostrava)

 
3.

1000 robotických výkonů v Krajské zdravotní, a.s.

Švingrova M., Postlerová J. (Děčín)

 
4.

Laparoskopická sleeve gastrektomie metodou NOSE

Pluháčková S., Vinárková S., Skotnicová E. (Ostrava)

 
5.

Perioperační sestra nejen jako instrumentářka u laparoskopických operací

Heimerová B., Minclová P. (Ostrava)

 
6.

Edukace pacienta perioperační sestrou

Bártová M., Lubojacká H., Heimerová B. (Ostrava)

 
7.

Terapie chronických defektů metodou V.A.C.

Kobrlová T., Manková P. (Jablonec nad Nisou)

 
8.

Moderní metody versus zastaralé metody v hojení rán

Dosedělová L. (Ostrava)

 
 
11:00 - 11:20

Přestávka - občerstvení

 
 
11:20 - 12:50

II. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Pafko P., Krška Z., Wroblewski T.

 
1.

Emoce v chirurgii

Pafko P. (Praha)

 
2.

Reálné možnosti a dopady miniinvazivní chirurgie v dnešní době

Krška Z. (Praha)

 
3.

Non visible scar cholecystectomy

Wroblewski T. (Warzsawa)

 
4.

Single Port Surgery – Initial experience in pediatric population

Turial S., Schier F. (Mainz, Germany)

 
5.

Laparoskopie, Single nebo robot

Rejholec J., Moravík J., Tschakert D. (Děčín)

 
6.

Je technika „SILS and NOTES“ ideálem současné chirurgie?

Mrázek T., Havlík M., Strnadel O., Chmelová J. (Ostrava)

 
 
12:50 - 14:00

Oběd

 
 
14:00 - 15:10

III. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Szkorupa M., Herdegen P., Mitták M.

 
1.

Mnohočetný výskyt fibrózního tumoru plic

Horažďovský P., Hytych V., Čermák J., Konopa Z., Demeš R., Taškovská A. (Praha)

 
2.

Odhad pravděpodobnosti videotorakoskopické identifikace plicní coin laesion

Bohanes T., Szkorupa M., Klein J., Neoral Č., Chudáček J., Zapletalová J. (Olomouc)

 
3.

Chylothorax jako pooperační komplikace po mediastinální lymfadenektomii a možnosti léčby

Szkorupa M., Bohanes T., Neoral Č., Chudáček J. (Olomouc)

 
4.

Simultaneous Thoracic and Lumbar Sympathectomy

Mitták M., Tulinský l. (Ostrava)

 
5.

Jednoportová apendektomie – nic nového?

Bystřický P., Cejp V., Suchomel P. (Písek)

 
6.

Komplikace laparoskopické appendektomie

Herdegen P., Martinů V. (Praha)

 
 
15:10 - 15:20

Přestávka

 
 
15:20 - 16:20

IV. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Mrázek T., Ferenčík A.

 
1.

TAPP – Parietex ProGrip nebo Ultrapro? Roční zkušenost dvou pracovišť a současné výsledky

Havlůj L., Štefka J., Bafrnec J., Fornůsek F., Gurlich R. (Praha)

 
2.

SILPEC prietrži brušnej steny a systém TintraP

Ferenčik A., Murko M., Toytyn A., Hajdu P. (Trebišov)

 
3.

Kýly břišní stěny – komplikace peritoneální dialysy

Teplan V., Novák L., Szonowská B., Mertová J., Havrda M., Polakovič V., Gurlich R. (Praha)

 
4.

Setkání s obturatorními kýlami

Hlavíková H., Vlach M., Vlach J. (Litomyšl)

 
5.

Modifikovaný přístup – DILS – naše zkušenosti

Janeček Z., Horák P. (Praha)

 
 
16:20 - 16:40

Přestávka – občerstvení

 
 
16:40 - 17:40

V. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Winkler L., Martínek L.

 
1.

Ventral hernia – laparoscopic procedures, tension-free or non tension-free plastic

Winkler L., Pecák P., Barnášová D., Drahoňovský V. (Praha)

 
2.

Fixace síťky chirurgickým lepidlem Glubran při TAPP – dlouhodobé výsledky

Martínek L., Zonča P., Jelínek P. (Ostrava)

 
3.

Naše zkušenosti se samofixační síťkou na souboru 400 pacientů

Zonča P., Martínek L., Jacobi C.A. (Ostrava, Köln am Rhein)

 
4.

Laparoskopické řešení uskřinutých kýl – naše zkušenosti

Horák P., Janeček Z. (Praha)

 
5.

Naše zkušenosti s řešením závažných komplikací po laparoskopické inguinální hernioplastice metodou „Intra-Peritoneal Onlay Mesh“ (IPOM)

Blažek A., Kavka M., Texl F. (Znojmo)

 
 
17:45 - 18:45

SALONEK BUDAPEŠŤ / ODBORNÁ SYMPOZIA

 
1.

Sonicision – první ultrasonický disektor pro chirurgii s bateriovým napájením a další novinky Covidien portfolia - 30 min.

Sympozium společnosti Covidien ECE s. r. o.

 
2.

Trendy v laparoskopické operativě - 30 min.

Sympozium společnosti Johnson & Johnson, s. r. o.

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 

02.11.2012

09:00 - 10:00

I. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Dostalík J., Kasalický M., Vraný M.

 
1.

Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE)

Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Martínek L., Mazur M., Tulinský L., Klvaňa P., Machytka E., Svoboda P. (Ostrava)

 
2.

6years Experience with Laparoskopic Sleeve Gastectomy without Over Sewing of the Staple Line

Kasalický M., Doležel R., Burian M., Haluzik M. (Praha)

 
3.

Akutní dilatace remnantního žaludku po gastrickém by-passu

Vraný M., Man M., Manová M., Šimečková D.(Jablonec)

 
4.

Endoskopicky asistovaná laparoskopická extrakce polknutého cizícho tělesa ze žaludku dítěte – kazuistika

Procházková V., Sákra L., Formánek P., Šiller J. (Pardubice)

 
5.

Rekonstrukce GIT po léčbě „otevřeného břicha“ systémem V.A.C – kazuistika

Vraný M., Man M., Šimečková D. (Jablonec)

 
 
09:00 - 10:30

SALONEK BUDAPEŠŤ- ODBORNÝ PROGRAM SESTER

Kalužová E., Minclová P.

 
1.

ATMOS-systém, novinka v hrudní drenáži

Mičková H., Kolářová P., Dzidková J. (Ostrava)

 
2.

Předoperační a pooperační fyzioterapie v hrudní chirurgii

Šupíková A. (Ostrava)

 
3.

Bariatricko-metabolická chirurgie

Tůmová D., Schindlerová J., Sobková M., Zemanová V. (Jablonec nad nisou)

 
4.

Ošetřovatelská péče u pacienta po nízké resekci recta (laparoskopicky)

Goldmannová I., Ožďániová E. (Ostrava)

 
5.

Nádory jater a jejich léčba

Prokopová H., Poštulková Z. (Ostrava)

 
6.

Appendicitida v dětském věku

Nováková S., Štůralová S. (Ostrava)

 
7.

Máte bolesti?

Štenclová E., Hrubošová L. (Ostrava)

 
 
10:00 - 10:10

Přestávka

 
 
10:10 - 11:20

II. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Marko L´., Mysiak A., Vávra P.

 
1.

Splenektomia laparoskopova klasyczna czy SILS splenektomia – doniesienie wstepne

Misiak A., Szczepanik A.B. (Warszawa)

 
2.

Laparoskopická transabdominálna adrenalektómia

Marko Ľ., Vladovič P., Molnár P.

 
3.

Laparoskopická adrenalektomie na I. chirurgické klinice VFN – naše zkušenosti z více než 200 výkonů

Michalský D., Kasalický M. (Praha)

 
4.

Retroperitoneoskopická adrenalektomie a SILS

Zonča P., Martínek L., Jacobi C.A. (Ostrava, Köln am Rhein)

 
5.

Resekce jaterních tumorů: srovnání laparoskopického a otevřeného přístupu

Vávra P., Nowaková J., Hasal P., Penhaker M., Ihnát P., Ostruszka P., Jelínek P. (Ostrava)

 
6.

Laparoscopic pancreatic resection – the new „gold standard“ for distal

Durlik M., Matejak-Gorska M., Ziobrowski I., Czudek S. (Warszawa, Poland)

 
7.

Užití biodegradabilních stentů v pseudocystogastroanastomózách

Geiger J., Veselý V. (Plzeň)

 
 
11:20 - 11:50

Přestávka – občerstvení

 
 
11:50 - 12:50

III. BLOK / KONGRESOVÝ SÁL - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ

Rejholec J., Syrovátka V.

 
1.

SILS cholecystektomie na našem pracovišti

Moravík J., Rejholec J. (Děčín)

 
2.

Hybridní transvaginální NOTES cholecystektomie. Proč NOTES, když máme laparoskopii

Syrovátka V., Roháč J., Vožeh P. (Mělník)

 
3.

Experimental model of gallstone cholecystitis feasible for NOTES procedures evaluation

Dolezel R., Ryska O., Serclova Z., Martinek J., Juhas S., Juhasova J., Bunganic B., Ryska M., Zavoralo M. (Praha)

 
4.

Kombinované iatrogenní cévní a biliární poranění po laparoskopické cholecystectomii

Mendl J., Kučera M. (Praha)

 
5.

Radiofrekvenční energie – nejrozšířenější miniinvazivní technologie v medicíně

Ihnát P., Penhaker M., Vávra P., Ostruszka P., Jelínek P. (Ostrava)

 
 
12:50 - 12:50

ZAKONČENÍ KONGRESU

--------------------------------------------------------------------
POSTERY

 
1.

Možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu

Vávra P., Twardziková P., El-Gendi A., Vávrová M., Nowaková J., Jonszta T., Hasal M., Ihnát P., Habib N. (Ostrava)