Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE 2010 - 11. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pediatrické společnosti, 12.02.2010 - 13.02.2010, Louny

 

12.02.2010

12:00 - 18:00

Registrace, oběd, prezentace firem – výstava

 
 
13:00 - 15:00

Symposium I.: „Kapitoly z endokrinologie akutních stavů“

 
1.

Diferenciální diagnostika hyponatrémie a hypernatrémie

Renata Pomahačová

 
2.

Léčba diabetes insipidus centralis v dětském věku

Marta Šnajderová

 
3.

Syndrom inadekvátní sekrece ADH

Jaroslav Škvor

 
4.

Kortikoidy v dětské intenzivní medicíně

Václav Vobruba

 
 
15:30 - 16:15

Přednášky laureátu soutěže Pracovní skupiny dětské endokrinologie

 
 
16:30 - 18:00

Symposium II.: „Small for gestational age“

 
1.

Problematika nezralých a hypotrofických novorozenců

Lumír Kantor

 
2.

Genetická determinace fetálního růstu

Stanislava Koloušková

 
3.

Léčba dětí SGA/IUGR – klinické studie a reálný život

Jan Lebl

 
 
18:00 - 18:45

Večerní prohlídka města Loun s průvodcem

 
 
19:30 - 00:00

Společenský večer a doprovodný program

 

13.02.2010

08:00 - 12:00

Registrace, prezentace firem – výstava

 
 
08:30 - 10:30

Symposium III.: „Výživa a endokrinní systém“

 
1.

Obezita a metabolický syndrom

Jitka Kytnarová

 
2.

Prevence a léčba obezity z nutričního hlediska

Božena Kalvachová

 
3.

Vztahy tělesné hmotnosti, sexuální a skeletální maturace

Hana Krásničanová

 
4.

Kostní denzita u dětí s chronickou malnutricí

Zdeněk Šumník

 
 
11:00 - 12:30

Symposium IV.: „Kostní dysplázie u dětí“

 
1.

Genetická etiologie kostních dysplázií

Alica Baxová

 
2.

Diagnostika kostních dysplázií v ordinaci PLDD

Dana Zemková

 
3.

Můžeme ovlivnit malý vzrůst u kostních dysplázií?

Jiřina Zapletalová

 
 
12:45 - 13:45

Symposium V.: „Právní a sociální problematika dětské endokrinologie“

 
1.

Právní problematika pro dětské endokrinology

Šárka Špeciánová

 
2.

Sociální problematika pro dětské endokrinology

Zdeňka Vítková

 
 
13:45 - 14:15

Oběd