Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

MOŽNOSTI LÉČBY OBEZITY U DĚTÍ, 19.10.2007, Poděbrady

 

19.10.2007

09:00 - 10:00

Registrace účastníků, prohlídka výstavy firem

 
 
09:15 - 09:45

Návštěva Léčebny Dr. L. Filipa (pro zájemce možnost prohlídky léčebny)

 
 
10:00 - 12:00

Dopolední blok přednášek

MUDr. Ludmila Vašíčková

 
1.

Uvítání

MUDr. Ludmila Vašíčková

 
2.

Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity 11-15letých žáků na vybraných základních školách v Praze - 15 min.

Doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc. – ZÚ Praha

 
3.

Zkušenosti s lázeňskou léčbou obezity a hypercholesterolemie u dětí - 15 min.

MUDr. Ludmila Vašíčková - Léčebna Dr. L. Filipa Poděbrady

 
4.

První zkušenosti při ovlivňování lipidových parametrů obézních dětí s přípravkem Omega 3 - 5 min.

Mgr.Pavel Suchánek – IKEM Praha

 
5.

Práce s obézními dětmi – zkušenosti SPCHND - 15 min.

Jan Vodrážka - Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

 
6.

Náplň volného času obézních dětí - 20 min.

PHDr. Hana Čechová - Klub poruchy příjmu potravy

 
 
12:00 - 13:30

Oběd

 
 
13:30 - 14:45

Odpolední blok přednášek

MUDr. Petr Tláskal

 
1.

Slovo úvodem

MUDr. Petr Tláskal

 
2.

Zdravotní rizika dětské obezity - 20 min.

MUDr. Zlatko Marinov – Dětská poliklinika, FN v Motole

 
3.

Psychosociální problematika při léčbě obézních dětí - 20 min.

PHDr. Marie Nesrstová – Dětská poliklinika, FN v Motole

 
4.

Obezita u dětí-současný stav a některé aspekty tohoto problému - 15 min.

MUDr. Bohuslav Procházka - Dětská kardiologická ambulance, Kutná Hora

 
 
14:45 - 15:00

Přestávka

 
 
15:00 - 16:10

Odpolední blok přednášek

prof. Lisá, Doc Aujezdská

 
1.

Postavení endokrinologa v systému péče o obézní dítě - 15 min.

MUDr. Ivana Plášilová - Odborná endokrinologická ordinace Pardubice

 
2.

Endokrinopatie a obezita u dětí - 15 min.

MUDr. Milan Míček - odborná ordinace pro endokrinologii a dětskou diabetologii České Budějovice

 
3.

Poruchy glukózové tolerance a její rizika u dětí - 20 min.

prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. - Endokrinologický ústav Praha

 
4.

Dietní léčba u obézních dětí - 15 min.

Martina Vítová - nutriční terapeutka Dětská klinika, FN Plzeň

Diskuse bude probíhat po ukončení přednášky.

 
 
16:10 - 16:15

Závěr

 
 
16:15 - 17:15

Návštěva Léčebny Dr. L. Filipa (pro zájemce možnost prohlídky léčebny)

 
 
17:30 - 22:00

Společenský večer