Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

18. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 04.10.2007 - 06.10.2007, Hotel Zámek Hrubá Skála

 

04.10.2007

15:00 - 19:00

Registrace

 
 
18:00 - 19:30

Sympozium společnosti NESTLE Česko, s. r. o. - „Role hydrolyzátů v pediatrii“

Moderátor : MUDr. Zahradníček L.

 
1.

Protein hydrolysates for prevention and therapien - 30 min.

Dr. Possneer M. - Nestle Germany Nutrition Institut

diskuse

 
2.

Potravinová alergie – vyšetření - 30 min.

Prim. MUDr. Fuchs M. – FN Bulovka

diskuse

 
3.

Dif. Dg. Potravinové alergie - 30 min.

Prim. MUDr. Frühauf, CSc. – KDDL VFN a I.LF UK Praha

diskuse

 
 
20:00 - 00:00

Uvítací párty

 

05.10.2007

08:00 - 17:00

Registrace

 
 
09:00 - 09:10

Zahájení

Zahradníček L., Pozler O.

 
 
09:10 - 11:50

Nespecifické střevní záněty

Předsedající: Adamcová M., Hradský O., Pozler O.

 
1.

Mimostřevní příznaky IBD jako první projevy onemocnění - 20 min.

Adamcová M., Frühauf P., Doležalová P., Němcová D., Lukáš M.

 
2.

Genetická asociace Crohnovy choroby v české populaci: Vysoká frekvence 1007 fs varianty v genu CARD15 a silný vliv této varianty na věk v době diagnózy - 20 min.

Hradský O., Leníček M., Dušátková P., Bronský J., Nevoral J.,
Valtrová V., Kotalová R., Szitányi P., Petro R., Bortlík M., Vitek L.,
Lukáš M., Cinek O.

 
3.

Aktuality v biologické léčbě chronických nespecifických střevních zánětů - 20 min.

Pozler O., Malý J.

11.30 - 11.50 Přestávka

 
4.

Využití scintigrafie pomocí 99mTc-HMPAO značených leukocytů při sledování dětí a mladistvých s IBD - 20 min.

Chroustová D., Volf V., Kleisner I., Doubravská M.

 
5.

MR enteroklýza a enterografie u pacientů do 18 let věku - 20 min.

Lisý J., Krotká I., Kynčl M., Nevoral J., Kotalová R., Bronský J.

 
6.

MR enteroklýza - 20 min.

Rejtar P., Žižka J., Klzo L., Dědek P., Pozler O.

 
7.

Panelová diskuze k postavení izotopových, RTG, CT a MR zobrazovacích metod v diagnostice IBD u dětí - 20 min.

 
 
11:50 - 12:00

Přestávka

 
 
12:00 - 12:40

Játra, metabolismus

Předsedající: Kotalová R., Zahradníček L.

 
1.

Diferenciální diagnostika neonatální cholestázy - 20 min.

Kotalová R., Bláhová K., Nevoral J., Jirsa M., Keil R., Šnajdauf J., Rygl M.

 
2.

Nové aspekty juvenilních hyperbilirubinémií - 20 min.

Kabíček P., Barnicová L.

 
 
12:40 - 14:00

Polední přestávka - oběd

 
 
14:00 - 15:20

Kojení, ABKM

Předsedající: Frühauf P., Schwarz J.

 
1.

Epidemiologická studie intolerance kravského mléka - 20 min.

Fabianová J., Frühauf P.

 
2.

Stanovení cytokinů a chemokinů v mateřském mléce alergických a nealergických matek - 20 min.

Durilová M., Flajšmanová K., Hladíková Z., Štechová K., Fišárková B., Štádlerová G., Nevoral J.

 
3.

Klinické a laboratorní projevy nutričního deficitu vitamínu B12 u kojených dětí - 20 min.

Adamovičová M., Honzík T., Magner M., Jahnová H., Hrubá E., Šťastná S., Zeman J.

 
4.

Kojení ve druhém půlroce života dítěte - 20 min.

Bajerová K., Bajer M., Hrstková H.

 
 
15:20 - 15:40

Přestávka

 
 
15:40 - 17:20

Varia I.

Přesedající: Sýkora J., Malý J.

 
1.

Korelace vodíkového laktózového dechového testu a histochemické aktivity laktázy v tenkém střevě - 20 min.

Frühauf P., Lojda Z., Kulisová I., Adamcová M.

 
2.

Změny aktivity proteolytických enzymů ve stolicích novorozenců - 20 min.

Tomášová H., Zoban P., Černý M., Hladíková M.

 
3.

Potřebujeme postdischarge formule? - 20 min.

Malý J., Pozler O.

 
4.

Oral Rehydration Therapy (A simple solution) - 20 min.

Rania Zakaria

 
5.

Kasuistické poranění rektosigmatu u patnáctiletého chlapce - 20 min.

Schwarz J., Sýkora J., Geiger J., Koželuhová J., Vondráková R., Lád V.

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 

06.10.2007

08:30 - 12:00

Registrace

 
 
09:00 - 10:20

Celiakie, MASy

Předsedající: Krajčírová M., Nevoral J.

 
1.

Vplyv bezlepkovej diéty na metabolizmus železa - 20 min.

Krajčírová M., Zlocha P.

 
2.

Celiakie a malabsorpční syndrom pod mikroskopem - 20 min.

Manhartová Z.

 
3.

Rozšířené histopatologické diagnostické schéma pro celiakální sprue - 20 min.

Juliš I., Julišová I., Manhartová Z.

 
4.

Coeliakie a polyglandulární aktivace imunity - 20 min.

Ťoukálková L.

 
 
10:20 - 10:50

Přestávka

 
 
10:50 - 12:20

Varia II.

Předsedající: Koleilat A., Pozler O.

 
1.

Functional foods infant and children - 20 min.

Koleilat A.

 
2.

Denzita kostního minerálu u pacientů s cystickou fibrózou – výsledky 3letého sledování a intervence - 20 min.

Očenášková E., Vaníček H.

 
3.

Fecoprevalence and determinants of Helicobacter pylori infection among asymptomatic children - 20 min.

Amal Naous

 
 
12:40 - 12:45

Závěr


Čas pro přednášku a diskuzi – 20 minut