Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

X. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY, 17.03.2006 - 18.03.2006, Hradec Králové

 

17.03.2006

08:00 - 17:00

Registrace

 
 
09:00 - 09:05

Slavnostní zahájení

 
 
09:05 - 12:30

Dopolední odborný program

 
1.

State-of-the-art lecture. Diagnostika karcinomu pankreatu: časná.

J. Špičák (Praha)

 
2.

Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního a nekolorektálního karcinomu.

M. Ryska, F. Bělina, M. Kučera, M. Zavoral, J. Buřič (Praha)

 
3.

Intraoperační enteroskopie – deset let zkušeností na pracovišti v Hradci Králové.

M. Kopáčová, J. Bureš, L. Vykouřil, P. Hladík, D. Šimkovič, B. Jon, A. Ferko, I. Tachecí,
S. Rejchrt (Hradec Králové)

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Malabsorpce žlučových kyselin u nemocných s Crohnovou chorobou. Klinický význam a nové možnosti diagnostiky.

M. Lukáš, M. Leníček, S. Adamec, L. Vítek (Praha)

 
5.

Střední objem trombocytů u nemocných s Crohnovou chorobou.

T. Douda, J. Bureš, M. Pecka, S. Rejchrt, M. Kopáčová, J. Malý (Hradec Králové)

 
6.

Blue rubber bleb naevus. Popis dvou případů.

M. Kopáčová, J. Koudelka, M. Králová, O. Pozler, I. Tachecí
(Hradec Králové)

 
 
11:45 - 12:30

Satelitní symposium Zentiva

 
1.

Kdy a kde hrají inhibitory protonové pumpy zásadní roli?

K. Lukáš (Praha)

 
 
12:30 - 14:00

Polední přestávka, oběd

 
 
14:00 - 14:45

Satelitní symposium Merck

 
1.

Přínos biologické léčby cetuximabem (Erbitux) u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Koordinátor B. Melichar (Hradec Králové)

 
2.

Současný stav a perspektivy použití cetuximabu v léčbě kolorektálního karcinomu.

I. Kocáková (Brno)

 
3.

Cetuximab v léčbě předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

B. Melichar (Hradec Králové)

 
 
14:45 - 18:00

Odpolední odborný program

 
1.

Chromoendoskopie jícnu u pacientů s nádory hlavy a krku.

P. Vítek, P. Komínek, J. Chalupa, J. Platoš, V. Mrózek, O. Urban
(Frýdek-Místek, Ostrava)

 
2.

Cílené biopsie pod endosonografickou kontrolou – naše zkušenosti z prvních padesáti vyšetření.

R. Repák, S. Rejchrt, J. Bártová, J. Bureš (Hradec Králové)

 
3.

Diagnostický význam nádorových markerů v aspirátu cystických tumorů pankreatu.

J. Bártová, R. Repák, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové)

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Detekce recidivy karcinomu žlučových cest pomocí imunoscintigrafie s arcitumomabem (monoklonální protilátkou proti antigenu CEA) u pacienta s normální sérovou hladinou onkomarkeru CEA a elevací CA 19-9.

J. Doležal (Hradec Králové)

 
5.

Využití samoexpandibilních metalických stentů v řešení maligní obstrukce žlučových cest.

P. Fojtík, O. Urban, D. Janík, M. Kliment, A. Albín (Ostrava)

 
6.

Indikace k intraluminální brachyterapii v gastroenterologii.

Z. Papík, J. Dvořák, J. Petera, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové)

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 

18.03.2006

08:00 - 12:00

Registrace

 
 
09:00 - 10:00

Workshop: Refluxní choroba z pohledu praktického lékaře.

 
1.

Úvod do problematiky

B. Seifert (Praha)

 
2.

Videokonzultace na GE téma.

J. Vojtíšková (Praha)

 
3.

Projekt METRO.

B. Seifert (Praha)

 
4.

Komentář specialisty.

A. Hep (Brno)

P Ř E S T Á V K A

 
 
10:20 - 13:00

Odborný program

 
1.

Endoskopická léčba variceálního krvácení

S. Rejchrt (Hradec Králové)

 
2.

TIPS – transjugulární portosystémová spojka.

P. Hůlek, A. Krajina (Hradec Králové)

 
3.

MELD skóre – prognostický nástroj u nemocných s TIPS.

T. Fejfar, P. Hůlek, V. Šafka, V. Jirkovský (Hradec Králové)

 
4.

Neobvyklá komplikace endovaskulární léčby subkardiálních varixů.

B. Kupková, T. Fejfar, P. Hůlek (Hradec Králové)

P Ř E S T Á V K A

 
5.

Consensus Report ze 4. mezinárodní konference o kapslové endoskopii 2005: současnost a budoucnost kapslové endoskopie.

S. Rejchrt, I. Tachecí (Hradec Králové)

 
6.

Pneumatosis cystoides intestinalis

J. Cyrany, M. Kopáčová, H. Hornychová, P. Dvořák, Z. Vacek, J. Bureš (Hradec Králové)

 
7.

„Negativa a pozitiva“ nesteroidních antiflogistik z pohledu gastroenterologa.

J. Bureš, S. Rejchrt, M. Kopáčová (Hradec Králové)

 
 
13:00 - 13:05

Ukončení odborného programu

 
 
13:05 - 14:00

Oběd