Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

14. PEDIATRICKÝ DEN /Sympozium lékařů a sympozium sester/, 26.05.2007, Ústí nad Labem

 

26.05.2007

08:30 - 09:30

SYMPOZIUM LÉKAŘŮ - Krajský úřad Ústeckého kraje

Registrace prohlídka výstavy firem

 
 
09:30 - 11:00

Odborný program

Předsedající: Lazar J.

 
1.

Zahájení - 5 min.

Škvor J.

 
2.

20 let prenatální diagnostiky VSV v Severočeském regionu - 30 min.

Homola J., Satrapa V., Homola P.
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
3.

Přehled syndromových kraniostenóz (kasuistiky) - 30 min.

Kofer J., Laštůvková J., Křepelová A.¹
OLG, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, ÚBLG FN Praha Motol¹

 
 
11:00 - 11:20

P ř e s t á v k a

 
 
11:20 - 13:10

Odborný program

Předsedající: Homola J.

 
1.

Výživa a zdraví - 5 min.

Mlynářová L. - Nutricia

 
2.

Pozdní formy nejčastějších neonatálních infekcí - 30 min.

Zach J.
Novorozenecké odd., FTN Praha

 
3.

Psychická a fyzická retardace v dětském věku - 20 min.

Černý M.
Ordinace dětské neurologie Brno

 
4.

Poruchy sluchu a možnosti vyšetření v dětském věku, novorozenecký screening - 15 min.

Kalhous J.,Taušová J.
ORL, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
5.

Sortiment výrobků Hipp - 15 min.

Synková P.- Hipp Czech

 
 
13:10 - 14:00

P o l e d n í p ř e s t á v k a (studený oběd, prohlídka výstavy firem)

 
 
14:00 - 16:00

Odborný program

Předsedající: Pajerek J.

 
1.

Čištění nosní dutiny - 5 min.

Skrbková J. - Beiersdorf

 
2.

Irák z pohledu lékaře – pediatra - 30 min.

Šenkeřík M.
Dětská klinika, FN Hradec Králové

 
3.

Diferenciální diagnóza solidně-cystických expanzí u dětí - 15 min.

Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Jech R., Vymazal J.
Neurochirurgické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
4.

Infekce CMV, EBV v mateřském mléce – kazuistiky - 15 min.

Simkovičová O., Ondřej J.
Diagnostika Ústí nad Labem

 
5.

Racionální léčba respiračních infekcí - 15 min.

Přibíková R.
Infekční oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
6.

Syndrom Cornelia de Lange - 10 min.

Rohovská L.
Dětská chirurgie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
7.

Prevenar v r. 2007 - 5 min.

Petrová N. - Wyeth Whitehall

 
8.

Možná příčina zvracení - 10 min.

Rennerová V., Stibitzová R.¹
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem, ¹Oddělení dětské neurologie FTN Praha

DISKUSE PROBĚHNOU PO KAŽDÉ PŘEDNÁŠCE.

 
 
15:55 - 16:00

Závěr programu

 
 
17:00 - 22:00

Společenský večer

Caffé Ristorante Portobello, Lidické nám., Ústí nad Labem

SYMPOZIUM SESTER - Dům kultury Ústí nad Labem - kinosál
8.30 - 9.30 hod. Registrace - Dům kultury
Prohlídka výstavy firem - Krajský úřad Ústeckého kraje

9.30 - 11.00 hod. Odborný program
Předsedající: Růžičková M., Pokrupová J.

 
1.

Bazální stimulace jako základ kvalitní ošetřovatelské péče - 10 min.

Koláčná M., - JIRP Dětská klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
2.

Ošetřovatelská péče o dítě s dg.Diabetes mellitus 1.typu - 10 min.

Hrabětová M. - Dětské oddělení, NsP Česká Lípa

 
3.

Diabetologická poradna při Dětském oddělení - 10 min.

Maixnerová A. - Dětské oddělení, NsP Česká Lípa

 
4.

Význam edukace a nových inzulínů v praxi - 10 min.

Kutinová Z. - Dětská diabetologická ordinace, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
5.

Horečka u dětí, febrilní křeče - 10 min.

Zárubová H. - Dětské oddělení, Nemocnice Děčín

 
6.

PÉČE O SEBE - pro zdravotní sestry - 25 min.

Benda J.- Emergency – OIM Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

11:00 – 11:20 P ř e s t á v k a

11:20 - 13:10 Odborný program
Předsedající: Bc. Koláčná M., Bc. Koptová M.

 
7.

Laktační poradna a Banka mateřského mléka - 10 min.

Málková H. - Neonatologické oddělení NsP Česká Lípa

 
8.

Technika výživy nedonošených dětí - 10 min.

Pacáková K. - Neonatologické oddělení, JIP Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
9.

Činnost Poradenského centra Výživa dětí - 10 min.

Tomešová J.- nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí

 
10.

Léčba s doprovodem v LD Erben - zkušenosti 20 let - 10 min.

Hrbková Z. - LD Nové lázně Teplice

 
11.

Úrazy v dětském věku a kazuistika - 10 min.

Marková L. - LD Nové lázně Teplice

 
12.

Irák - ráj na zemi? - 30 min.

Šenkeřík M. - Dětská klinika FN Hradec Králové

 
13.

Ortopedie dětského věku – dysplazie - 10 min.

Tejmerová M. - Ortopedické oddělení, Masarykova nemocnice Ustí n.L.

13:10-13:30 P ř e s t á v k a

13:30-14:20 Odborný program
Předsedající: Růžičková M., Šmejkalová L.

 
14.

Turnerův syndrom – genetika - 10 min.

Vojtíšková M. - Oddělení lékařské genetiky MN Ustí n.L.

 
15.

Turnerův syndrom - růst. - 10 min.

Anýžová J. - Dětská endokrinologická ambulance MN Ustí n.L.

 
16.

Domácí násilí a týrané dítě - 30 min.

Novotná S., Morávková S.¹ - dětská ordinace MUDr. Mourkové Hany, Jablonec nad Nisou, ¹Lázeňské léč. ústavy Min. vnitra RRC Darré, Desná v Jizerských horách

DISKUSE PROBĚHNOU PO KAŽDÉ PŘEDNÁŠCE.

14. 20 - 14. 30 hodin Závěr programu

 
17.

Pro zájemce z řad současných i budoucích přednášejících je pořádán pracovní seminář. - 30 min.

15.00 - 15.30 hodin Krajský úřad Ústeckého kraje

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Škvor J. - Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem


17.00 hodin Společenský večer
Caffé Ristorante Portobello, Lidické nám., Ústí nad Labem