Akademie POTRAVA A FARMAKOTERAPIE, 30.11.2016, Olomouc

 

30.11.2016

12:00 - 13:00

Registrace

 
 
13:00 - 14:30

BLOK I.

 
1.

Regulace používání rostlinných přípravků ve zdravotnictví v ČR - 45 min.

Mgr. Libor ŠTAJER,
advokátní kancelář KMVS s.r.o., Praha

 
2.

Vybrané příklady používání rostlinných přípravků v praxi z hlediska aktuální legislativy - 45 min.

Mgr. Libor ŠTAJER,
advokátní kancelář KMVS s.r.o., Praha

 
 
14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

 
 
15:00 - 16:30

BLOK II.

 
1.

Rostliny používané v potravinářství s významným farmakologickým účinkem - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR,
DrugAgency a.s., Praha

 
2.

Nejvýznamnější interakce rostlinných potravin s léčivými přípravky - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR,
DrugAgency a.s., Praha

 
 
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

 
 
17:00 - 18:30

BLOK III.

 
1.

Ovlivnění gastrointestinálního traktu složkami potravy, vliv potravy na vstřebávání léčiv - 45 min.

PharmDr. Jan HARTINGER,
Farmakologický ústav, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

 
2.

Vliv způsobů zpracování a potravinových aditiv na nutriční kvalitu potravy a farmakokinetiku léčiv - 45 min.

PharmDr. Jan HARTINGER,
Farmakologický ústav, VFN a 1. LF Univerzity Karlovy, Praha

 
 
18:30 - 19:00

Zakončení akademie, předání certifikátů